Advies aan de collegeonderhandelaars in Eindhoven.

Is Eindhoven klaar voor de toekomst?

Welcome to Brainport Mainport, economic centre of the Netherlands en niet te vergeten GroenLinks, PvdA, D66 en CDA welkom in het andere Eindhoven.

In het economisch centrum van onze stad bruist het van de activiteiten, wordt er goed verdiend. Zo goed zelfs dat de vijf hoogste salarissen in dit ‘wonderland’ samen meer per maand verdienen dan alle inwoners van de wijk Tivoli samen. Naast ‘wonderland’ Eindhoven, dat prat gaat op sociaal en eerlijk zijn, ken ik vooral de keerzijde van de medaille.

Wat betreft sociaal en eerlijk kan ik u meedelen dat er in Eindhoven duizenden kinderen opgroeien in armoede, dat er duizenden inwoners zijn tussen de 16 en 65 jaar die als laaggeletterden niet wijs raken uit brieven of voorlichting van bijvoorbeeld de gemeente, dat kinderen met laagopgeleide ouders grote kans lopen om bij een gelijke CITO-score systematisch een lager schooladvies te krijgen dan klasgenoten met een hoog opgeleide ouder of ouders en dat mijn student Joris van Dijk sneller een passende stageplek heeft gevonden dan zijn klasgenoot Saïd Hassani. Daarbij komt dat het aantal dak -en thuislozen toeneemt.

Verder zien we in het Eindhoven anno nu, dat de levensverwachting van Eindhovenaren die leven in armoede ongeveer 7 jaar lager ligt dan de Eindhovenaren die wel profiteren van al dat moois van het ‘economic centre of the Netherlands’. En als klap op de vuurpijl leven ze ook nog eens ongeveer 15 jaar ongezonder, waardoor zij meer dan de ‘happy few’ de gevolgen van onze afkalvende zorg ervaren.

Ik spreek hier de wens uit dat de onderhandelaars van de nieuwe coalitie in Eindhoven voldoende aandacht besteden aan het oplossen van bovengenoemde problemen.

Want zoals Bertold Brecht het al in 1968 treffend verwoordde: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“

Niek Rennenberg,

raadslid Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven