Doneren

Doneren

Actie en campagne voeren kosten geld. Met uw steun kunnen wij onze idealen verwezenlijken. Elk bedrag is welkom. Mogen wij op uw steun rekenen?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer NL79 RABO 0150 1663 70 t.n.v. Ouderen Appèl Eindhoven, onder vermelding van Donatie OAE.

Het OAE beschikt over een ANBI verklaring, dat betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen vanaf een drempel bedrag aftrekbaar. Dat maakt een bijdrage fiscaal aantrekkelijk.

 

Periodieke schenking

Bij een periodieke schenking is uw donatie volledig aftrekbaar. Het is wel van belang dat u dit goed vastlegt. Sinds 1 januari 2014 kan dit op twee verschillende manieren: door middel van een onderhandse overeenkomst, een schriftelijke overeenkomst tussen u en het Ouderen Appèl Eindhoven of, bij een hoger bedrag, door middel van een notariële akte. In overleg met ons kun u ook het doel en de besteding van uw gift nader bepalen.

Als u het Ouderen Appèl Eindhoven tot een bedrag van € 1.000,00 per jaar wilt steunen, kunt u gebruik maken van de onderhandse overeenkomst. Aan het sluiten van deze overeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wilt u direct op deze wijze schenken aan het Ouderen Appèl Eindhoven, neem dan  contact op.

Wilt u het Ouderen Appèl Eindhoven steunen met meer dan € 1.000,00 per jaar? Dan kunt u dit vastleggen in een notariële akte. De kosten hiervan worden door het Ouderen Appèl Eindhoven gedragen.

 

Giften vanaf € 4.500,-

Het Ouderen Appèl Eindhoven is wettelijk verplicht giften  boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording en het giftenregister van het Ouderen Appèl Eindhoven.

Aan donaties aan het Ouderen Appèl Einhoven kan geen enkel recht worden ontleend.

Klik hier voor meer informatie wat betreft de Belastingdienst.

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven