PRIVACY

Het Ouderen Appel Eindhoven (OAE)  vindt het van groot belang dat de privacy van de gebruikers van haar websites, leden, sympathisanten en donateurs gewaarborgd is en dat iedereen onze websites kan bezoeken. Dit dragen wij uit, binnen en buiten het parlement.

Dat wij privacy belangrijk vinden, betekent niet dat wij tegen de opslag van gegevens zijn. We zijn transparant over welke gegevens wij wel en niet opslaan en denken voortdurend na over wat we wel en niet opslaan.

Om geïnteresseerden op de hoogte te houden verzamelen we contactgegevens. Gegevens die tot een persoon te herleiden zijn, verzamelen we alleen met medeweten en duidelijke toestemming van de persoon in kwestie. Gegevens die door middel van formulieren of op enige andere wijze worden verkregen, slaan we op in de contactenadministratie van de partij. Deze worden alleen gebruikt door het OAE en niet aan derden verstrekt.

1. WAT IS het OAE

Het OAE is een politieke partij in Nederland. .

Post en bezoekadres:

Ouderen Appel Eindhoven

Stadhuisplein 1

5611 EM Eindhoven

Telefoon: 040 2382392

E-mail: info@ouderenappel.nl

2. WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD EN VERWERKT?

Het OAE vraagt op de volgende plaatsen om persoonsgegevens, of om gegevens die tot een persoon zijn te herleiden:

 1. Lidmaatschapsformulier
  Wanneer u (via de website) lid wordt, dan vragen wij u om de volgende informatie over uzelf te verstrekken: voornaam, voorletters, eventuele tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en uw IBAN-nummer.
 2. Aanmeldformulier nieuwsbrief
  Via onze website kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief . Om u voor deze nieuwsbrief aan te melden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Onder aan iedere nieuwsbrief staat een afmeldlink waarmee u zich af kunt melden voor de nieuwsbrief.
 3. Donatie via overboeking
  Wanneer u een donatie overboekt, worden uw naam en IBAN-nummer door ons opgeslagen. Dit is nodig om de donatie te verwerken en voor onze financiële verantwoording. Wanneer u in een kalenderjaar 4.500 euro of meer doneert, zal uw donatie, conform de regels van het Ministerie van BZK, in onze jaarrekening openbaar worden gemaakt.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN ZAL het OAE DE VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKEN?

De over u verzamelde persoonsgegevens worden door de SP voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen;
 • om u op uw verzoek in te schrijven als lid van het OAE;
 • om u op de hoogte te houden van nieuws van de SP door het versturen van de nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld;

BEWAARTERMIJN

Het OAE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

4. WAT ZIJN UW RECHTEN?

RECHT OP CORRECTIE EN VERWIJDERING

U heeft het recht om onjuistheden te corrigeren of te laten corrigeren in uw gegevens. Als u vindt dat u geen toestemming hebt verleend voor opname van bepaalde gegevens, dan kunt u schriftelijk vernietiging van zulke gegevens eisen bij info@ouderenappel.nl

RECHT OP INFORMATIE

In deze privacyverklaring staat met welk doel we gegevens verzamelen, welke gegevens dat zijn en wat we doen om er voor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Neem eerst contact op met onze ledenadministratie 040 2382392 of per e-mail op info@ouderenappel.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om een inzage-, correctie-, of verwijderingsverzoek.

COOKIES BLOKKEREN

Op onderstaande links vindt u informatie over hoe u cookies (achteraf) in de meest gebruikte browsers kunt verwijderen of plaatsing van (tracking) cookies zo goed mogelijk kunt voorkomen.