Door Dré Rennenberg

Geluk of tragedie? Eerlijk gezegd het valt niet mee om aan deze raadsperiode, die al vlug weer ten einde loopt, een juiste kwalificatie te geven. Is het nu geluk, of is het een tragedie? Daar wil ik het met u namens het Ouderen Appel hart voor Eindoven wel eens over hebben. Moeten we spreken van geluk, als we zien dat dit college, ondersteund door de coalitiepartijen, het voor elkaar heeft gekregen om 175 miljoen euro winst te behalen. Of was het een tragedie als we zien dat de honderden teleurgestelde inwoners van onze stad niet over winst kunnen spreken maar om hun recht te krijgen zich tot de rechter moesten wenden. Was het dan geen tragedie, toen die mensen in de raadzaal zwaar teleurgesteld menig traantje hebben weggepinkt? Als we van mevrouw Richters horen, dat het voor haar in deze periode de moeilijkste momenten waren om 20 miljoen op het sociale domein te bezuinigen, dan liggen voor dit college geluk en tragedie wel erg dicht bij elkaar. Momenten kunnen weleens erg lang duren zeker als door de genomen beslissingen van toen er nu nog steeds veel van onze inwoners in een bijna uitzichtloze positie verkeren. Geluk en tragedie bepaalden dus in hoofdzaak het gezicht van dit college en van de coalitiepartijen. De conclusie is dus dat voor het college en coalitiepartijen het geluk het financiële bleek te zijn, te weten het positieve resultaat van 175 miljoen. Voor het Ouderen Appel hart voor Eindhoven was het echter een tragedie om te moeten constateren, dat zoveel mensen in onze stad door ingrepen van dit college en de coalitiepartijen, in kwaliteit van hun leven en welzijn behoorlijk hebben ingeleverd. Het is maar waar je voor kiest!

Bron: GrootEindhoven

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven