Inbreng Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven: commissievergadering 10 mei 2022, Commissiekamer,, 16.30-18.00 uur, Programma 2. Initiatiefvoorstel Burgerberaad: Laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad! (D66). Spreker: Niek Rennenberg. Eindhoven, 25 april 2022

Voorzitter,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven is van mening dat het initiatiefvoorstel ‘Burgerberaad: laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad’ past in de ambities van Eindhoven om samen met inwoners de stad te blijven ontwikkelen en te experimenteren met nieuwe vormen en manieren van zeggenschap.

Wij steunen dan ook dit voorstel, temeer ook omdat wij van mening zijn dat burgerberaad kan bijdragen aan het herstel van geloof en vertrouwen van de inwoners in de politiek. Iets wat hard nodig is gezien de opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Teleurgesteld is het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven in de reactie van het college op dit initiatiefvoorstel. Wij citeren: ‘kan het college van B en W het Initiatiefvoorstel ‘Burgerberaad: laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad’ op dit moment nog niet omarmen. Wij onderschrijven de geest van het voorstel en de ambitie om diverse inwoners breed en op innovatieve manieren te blijven betrekken.’

Letterschijterij van het college noemen wij dit, hier koopt de inwoner van Eindhoven niks voor.

Wij roepen dan ook vooral het nieuwe college op om op creatieve wijze de benodigde financiën te vinden en oh ja, als u toch bezig bent is ons advies om naast een dagvergoeding indien nodig ook kinderopvang te regelen voor de deelnemers.

Voorzitter, er wordt lokaal en nationaal al lang gesproken over het belang van noodzakelijke vernieuwing in de politiek. Burgerberaden kunnen zo’n vernieuwing zijn.

En laat ons eerlijk zijn voorzitter. Na de mislukte poging van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Alexander Pechthold in 2006 vanwege het vallen van de regering en vandaag zijn er zowel internationaal als nationaal goede voorbeelden ontwikkeld waar wij in Eindhoven van kunnen leren.

Zo kenden Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Schotland en het Verenigd Koninkrijk de afgelopen twee jaar nationale klimaatburgerberaden.

Ga leren door te doen adviseerde de pas overleden voormalige Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer en dat kan door onder andere ook te kijken naar Steenwijkerland, Zeist en Amsterdam.

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven wil graag met u allen burgerberaden in Eindhoven verwezenlijken.

Tenslotte raden wij iedereen aan om het boek ‘Nu is het aan ons, oproep tot echte democratie’ van de filosofe Eva Rovers te lezen.

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven