Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven. betreft: de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) in Eindhoven.

Eindhoven, 14 juli 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven heeft met grote zorg kennis genomen van het digitale bericht van NOS Nieuws onder de titel: ‘Slechts één gemeente wil meer alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangen. ’Staatssecretaris Eric van den Burg (Asielzaken) heeft vier weken geleden een oproep gedaan aan alle 344 Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken te regelen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Er zijn per 1 januari 2023 1700 extra opvangplekken nodig om alle alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. Hij deed zijn oproep nadat de rechter had bepaald dat er per direct goede opvang moet komen voor deze kwetsbare groep. Het resultaat van de oproep van Eric van den Burg is diep bedroevend en beschamend: slechts één gemeente heeft zich gemeld.

In uw Bestuursakkoord Eindhoven 2022-2026 ‘Samen morgen mooier maken’ schrijft u in hoofdstuk 3 onder de titel ‘Gelijke kansen voor kinderen en jongeren’ op pagina 19 het volgende:

  • Ieder kind verdient een goede start in het leven en daarbij de beste kans op een mooie toekomst.’

Wethouder Rik Thijs schrijft in zijn voorwoord van het GroenLinks verkiezingsprogramma 2022-2026  ‘Samen Eindhoven veranderen’: … ‘Een stad die sociaal en solidair is.’ En in punt 9 van hetzelfde programma lezen we op pagina 34 onder de kop ‘Onderdeel van de stad’: ‘Of je nu expat bent of vluchteling, iedereen is welkom in Eindhoven.’

In het verkiezingsprogramma ‘Groei mee’ van de PvdA Eindhoven lezen we op pagina 31: ‘… Van oudsher komen mensen van heinde en ver om mee te bouwen aan onze stad: expats, studenten, Brabanders uit de regio, andere Nederlanders en ook vluchtelingen. Die diversiteit is één van de krachten van onze stad, want er is al veel neergezet om trots op te zijn en we zijn een voorbeeld over de hele wereld. ’In het D66 Eindhoven verkiezingsprogramma ‘Eindhoven een groene innovatieve en bruisende stad’ lezen we op pagina 26: ‘Eindhoven moet een stad zijn waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Dat geldt voor mensen die hier geboren zijn, nieuwkomers en bezoekers.’

Tenslotte lezen we in het CDA Eindhoven verkiezingsprogramma op pagina 29: ‘We verwelkomen graag de nieuwe bewoners van onze stad en investeren ook graag in een prettig klimaat voor hen. Dat geldt niet alleen voor expats, maar ook voor immigranten.’

Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven weet dat mooie woorden zelden waar zijn en ware woorden zelden mooi. Daarom kijken we naar het concreet waarneembaar gedrag van het college in deze, met de wens dat dat zo goed is dat we het morgen kunnen nadoen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Bent u het met het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven eens dat ook Eindhoven, zeker gezien de uitspraken in de diverse lokale verkiezingsprogramma’s van de college partijen, gehoor dient te geven aan de oproep van staatssecretaris Eric van den Burg en zich dus bij hem meldt? Zo nee, waarom niet?
  2. Hoeveel alleenstaande minderjarige vreemdelingen vangt u nu reeds op of hebt u opgevangen in 2022 en kunt u een overzicht geven van de opvang in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021?
  3. Bent u bereid om in overleg te treden met de samenwerkende gemeentes om in gezamenlijkheid alleenstaande minderjarige vreemdelingen op te gaan vangen in 2023? Zo nee, waarom niet?
  4. In hoeverre bent u op de hoogte of maakt u gebruik van de good practices opgedaan in andere gemeenten in ons land betreffende de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen?
  5. Op welke wijze gaat u als coalitie concreet waarneembaar uitvoering geven aan datgene wat u in uw verkiezingsprogramma’s schrijft inzake opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en op welke wijze gaat u de raad op de hoogte houden van uw werkwijze?
  6. Bent u bereid om contact op te nemen met uw collegae in den lande, bijvoorbeeld Apeldoorn om succesaanpak te delen en te implementeren in de eigen aanpak? Zo nee, waarom niet?
  7. Welke mogelijkheden gaat u aanboren binnen uw begroting om (meer) opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen vanaf januari 2023 te realiseren?
  8. Goede opvang kan alleen in samenwerking. Bent u bereid om in overleg met de woningcorporaties, welzijnsinstellingen en onderwijs in goed samenspel te investeren in de gewenste opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven