Voor het vragenhalfuurtje tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 oktober 2022 heb ik de volgende vragen aan het college:

Als je wilt zien hoe welvarend een land is, kun je het best eerst naar de onderkant kijken. Voor geprivilegieerden is alles makkelijk, behalve begrip opbrengen voor anderen.

Dit brengt me tot de volgende vragen:

  • Welk te verifiëren rekenvoorbeeld is door u gebruikt, waardoor u vaststelt dat de nachtopvang in de winter met 70 plekken voldoende is?
  • De beoogde plek is ver lopen van het centrum van Eindhoven.  Hoe voorkomt u overlast op het moment dat de opvang gesloten is?
  • Welke achtervang hebt u bedacht mocht, bijvoorbeeld vanwege de aanhoudende crises, een opvang van 70 plaatsen onvoldoende blijken?

Niek Rennenberg,

Raadslid Ouderen Appèl–Hart voor Eindhoven

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven