Er Kunnen grote problemen ontstaan door de vergrijzing.

Al meer dan vijftigjaar geleden waarschuwden enkele economen dat
er rond de eeuwwisseling tot ongeveer 2040 er grote problemen zouden
ontstaan door de vergrijzing. Mensen worden steeds ouder en rond 2030
2040 zijn er in onze stad ongeveer 70.000 ouderen die vragen om
ondersteuning, zodat ze op een goede en fijne manier oud kunnen worden. Ik
denk dat daar niks mis mee is. Het wordt hoog tijd dat landelijke en de lokale
politiek zich eens zorgen gaan maken over hoe er wordt omgegaan met veel
ouderen en mensen met een beperking die het zelf bijna niet meer kunnen
redden. Veel van onze politieke vertegenwoordigers denken dat het nog goed
gaat. Ik heb ze vertelt: lees geen krant, kijk geen televisie en ga niet op
bezoek bij ouderen die hulp nodig hebben. Je ontloopt dan wel de ellende die
je kunt zien, maar je ontloopt ook de politieke verantwoording die je hebt. Kijk
en huiver naar mijn bijdrage in de raad. Voor de een zal ik een mopperkloot zijn
en voor de ander misschien een tipgever, dat het anders moet. Dat het college
mijn boodschap heeft begrepen is mij inmiddels duidelijk geworden. Het is voor
mij een signaal op wakker te blijven een signaal om niet te lullen maar te
poetsen.

Dre.

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven