Door: Dré Rennenberg

Eindhoven was vorig jaar de armste gemeente van heel Noord- Brabant,

Dit kopte vandaag het Eindhovens dagblad. Luister naar een gedeelte van mijnverhaal in het begrotingsdebat afgelopen dinsdag. Als wij de armste gemeentein Brabant zijn, zijn er dan geen armen in onze stad? Ik heb ze in bijna eenhalfuur aan hun verstand proberen te brengen, dat veel mensen in onze stadhet erg zwaar hebben. Hoe dat …

Eindhoven was vorig jaar de armste gemeente van heel Noord- Brabant, Lees verder »

Er Kunnen grote problemen ontstaan door de vergrijzing.

Al meer dan vijftigjaar geleden waarschuwden enkele economen dater rond de eeuwwisseling tot ongeveer 2040 er grote problemen zoudenontstaan door de vergrijzing. Mensen worden steeds ouder en rond 20302040 zijn er in onze stad ongeveer 70.000 ouderen die vragen omondersteuning, zodat ze op een goede en fijne manier oud kunnen worden. Ikdenk dat daar niks …

Er Kunnen grote problemen ontstaan door de vergrijzing. Lees verder »

Mensen moeten meer kans krijgen om in aanmerking te komen voor de meedoen premie.

Chris Koppelmans houdt hier een pleidooi om mensen meer kans te geven om in aanmerking te komen voor de meedoen bijdrage. Die is nu 120% van het sociale minimum, maar hij wil de grens hoger leggen tot  130 of 140% van het sociale minimum. Als je inkomen dus niet groter is dan bijvoorbeeld 140% van …

Mensen moeten meer kans krijgen om in aanmerking te komen voor de meedoen premie. Lees verder »

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven