Eindhoven: het erfgoed

Eindhoven: stad van vooruitgang, stad van technologie en vernieuwing. Maar met een schaduwzijde. Het historisch erfgoed is verwaarloosd, het verleden vergeten. Geen museum Kempenland meer, het neogotische stadhuisje aan de Rechtestraat in 1967 ten prooi aan de sloophamer.

Eindhoven, een stad waar straatnamen als Emmasingel, Keizersgracht,Vestdijk en Wal herinneringen oproepen aan een grachtengordel. Verdwenen uit het beeld, maar niet uit de gedachten en het gevoel van de echte Eindhovenaren. Een stad die zijn verleden niet koestert kan zijn toekomst niet vormgeven. Het Ouderen Appèl Eindhoven wil herinneringen uit het verleden levendig houden en terug laten keren in het stadsbeeld. Op Facebook hebben pagina’s met foto’s van Oud Eindhoven veel succes. Dat laat zien hoe groot de behoeften onder onze inwoners is om het verleden te kennen, te waarderen en er lering uit te trekken.

Citaat uit Uilenspiegel van Charles de Coster
“Maar zeg mij nog: hoe noemt men die van Eindhoven? “ “De pinnenmakers”, antwoordde Uilenspiegel. “Eens was de vijand voor de poort hunner stede, en zij grendelden die vast met enen wortel. De ganzen kwamen en begonnen gulzig in de wortel te pikken en de vijand rukte Eindhoven binnen”

Meer informatie

Eindhoven: de twee snelheden

Eindhoven: stad van de twee snelheden. Bij de ene snelheid denken we aan brainport, airport en expats. Bij de andere snelheid kijken we naar de Eindhovenaar die iedere maand de eindjes aan elkaar moet knopen, die kansen mist.

Kijkend naar de cijfers stellen we vast, dat In Eindhoven meer kinderen in armoede leven dan gemiddeld in Nederland. Ook het aantal valongevallen onder ouderen is hoger dan in Nederland. De eenzaamheid onder de senioren in onze stad is meer dan 50%. Een schandalig hoog cijfer. Het maatschappelijk kapitaal van onze stad neemt af. Buurthuizen, eetpunten en ontmoetingsplaatsen, waar veel ouderen gebruik van maken zijn gesloten of worden met sluiting bedreigd. Het Ouderen Appèl gaat daar de komende jaren verandering in brengen, Wij schrijven niemand af. We dwingen het nieuwe college om mensen met een krappe beurs niet af te serveren naar een karrenspoor. De opdracht is inritsen op de wegen waar kansen liggen.

Citaat uit de Kappelekensbaan Louis Paul Boon
“De hardste strijd in het leven is de strijd om niet bitter te worden.”

Meer informatie

Eindhoven: seniorvriendelijke stad

Eindhoven: jonge stad met ongeveer 40.000 mensen boven de 65 jaar. Soms denken wij wel dat deze mensen tot de vergeten stad behoren. Wij willen de oudere inwoners van onze stad zichtbaar maken en zorgen dat ze mee kunnen doen. Met Brainport en Airport. Wellicht bij een glaasje port.

De ouderen in onze samenleving zijn jarenlang verweesd. Ze worden vooral als kostenpost gezien en niet als vrouwen en mannen met kostbare levenservaring. Laten we het eens klip en klaar stellen. Wij willen samen met jongere generaties een einde maken aan de achterstelling van ouderen in de Eindhovense samenleving.

De kennis en innovatie in de stad moet ook ten goede komen aan onze eigen mensen. Veiligheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte en digitale snelweg is er ook voor ouderen. Zorg voor hen die zorg nodig hebben is verankerd in de harten en de hersenen van de beleidsmakers. Deze trendbreuk realiseren we samen met onze inwoners.

Citaat Simone de Beauvoir
“Leeftijd doet onze relatie met de tijd veranderen: met de jaren wordt onze toekomst korter, maar ons verleden langer”

Meer informatie