Ouderen Appèl

Hart voor Eindhoven

Gilde dag bij het Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad

Zaterdag 4 september was het Gilde dag bij het Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad. Volgens de oude traditie die in de middeleeuwen is ontstaan moet de wereldlijke macht de schutsboom ”vrijen”(ontdoen van kwade geesten”)Het bestuur van het Gilde had daartoe, zoals ieder jaar, een verzoek gericht aan Burgemeester en Wethouders. Jammer waren...

Read More

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven komt naar u toe

De komende maanden zal het team van het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven. Maandelijks een plein in Eindhoven aandoen, om daar met u in gesprek te gaan. Fractievoorzitter Dre Rennenberg wordt naast zijn team bijgestaan door muzikale ondersteuning van Musky. De aftrap was op zaterdag 18 september jongst leden op het Gerardusplein in Stratum. Zoals u ziet viel onze ‘pleintour’ in goede aarde.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ouderen Appèl Eindhoven