Zaterdag 30 november besteedt het programma Stand van Nederland: Generatie next op NPO 2 van 22.00 tot 22.30 uur aandacht aan het aantal expats dat Nederland telt, met name in Brainport Eindhoven.

Nieuwkomers zijn niet altijd welkom leest u in het onderstaande artikel.

Eindhovense gastvrijheid niet voor iedereen


Eindhoven ontvangt jaarlijks veel mensen die niet in Eindhoven geboren zijn.
Gastvrij staan we ten opzichte van de duizenden toeristen die onze stad bezoeken, zij brengen immers
geld in het laadje. Gastvrij staan we ook ten opzichte van de vele kenniswerkers die naar onze regio komen. Zij staan immers garant voor de economische groei van de Brainporteconomie. Deze kenniswerkers zijn zo welkom
dat de hoogste salarisschalen van deze mensen werkzaam bij ASML belastingvoordeel met zich
meebrengt, als je maar bij ons komt werken. Hoe anders is onze houding ten opzichte van andere
migranten bijvoorbeeld Oost-Europeanen die via malafide uitzendbureaus in onze regio het werk deden
dat u en ik niet wensen te doen. Als zij ontslagen worden zijn ze meteen dakloos, ze wenden zich voor
ondersteuning naar het college van Eindhoven en die zegt we doen niets voor u, want u heeft geen
economische binding met onze stad. Voor mij heeft een mens in nood recht op advies en ondersteuning, alleen
al vanwege zijn menszijn. Het college houdt er andere waarden en normen op na.
Het kan nog erger als je kijkt naar de bejegening van vluchtelingen of minderjarige asielzoekers: niemand wil
ze hebben. Terwijl het voor deze groep mensen op papier netjes geregeld is. Je hebt recht op asiel in het
buitenland mocht je in eigen land worden vervolgd. De realiteit is anders: niemand wil ze hebben. Wat heb je dan aan internationale afspraken als de Rechten van de Mens en de Conventie van Genève?
In de afgelopen tachtig jaar is er niets veranderd. Zo zijn de argumenten die in de jaren dertig van de
vorige eeuw gebruikt werden om vluchtelingen te weigeren anno 2023 nog steeds dezelfde: ze hebben andere waarden en normen, ze pikken onze banen in, er bevinden zich criminelen en terroristen onder de
vluchtelingen en ze komen naar Nederland om te profiteren. En ook het taalgebruik bleef hetzelfde want
vluchtelingen worden nog steeds door de overheid migranten genoemd.
Op 13 mei 1939 vertrok het Duitse passagiersschip St. Louis uit Hamburg bestemming Havanna met 937
passagiers aan boord, bijna allemaal Joodse vluchtelingen, waaronder de moeder van Arnon
Grunberg: niemand wilde ze hebben. Nederland verklaarde zelf de Joodse vluchtelingen tot persona non
grata, hoe gastvrij wil je het hebben?
Anno 2023 zoeken veel vluchtelingen met gevaar voor eigen leven op gammele bootjes naar een veilige haven
voor zichzelf en hun kinderen. Helaas: niemand wil ze hebben.
Meestal komt in Eindhoven een wijk in het geweer als er
asielzoekers dreigen te worden geplaatst, of er komen van alle kanten adviezen die aangeven dat de
asielzoekers ‘not in my back yard’ kunnen wonen.
Meestal geldt voor hen nog steeds niemand wil hen hebben.
De harde waarheid is dat vluchtelingen bijna altijd ongewenst zijn.
Gastvrijheid te opzichte van vluchtelingen mag hoger op de politieke agenda worden geplaatst, omdat het in
essentie datgene is wat een beschaving onderscheidt van barbarisme.


Niek Rennenberg
Raadslid Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven