Vragen over eerste ETHOS telling dak- en thuisloosheid in Nederland.

In Nederland ontbreekt het zicht op de volledige groep dak- en thuisloze mensen. Om dit te veranderen zijn Hogeschool Utrecht en Kansfonds gestart met een nieuwe telling van dak- en thuisloze mensen. De telmethode is op 16 mei voor het eerst in Nederland toegepast in de regio Noordoost-Brabant.