Raadslid Niek Rennenberg heeft deze maand de volgende schriftelijke vragen ingediend:

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven

Betreft: het plan  Elementen van Basisdienstverlening

Eindhoven, 25 november 2023

Geachte College,

Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven heeft kennis genomen van het artikel ‘Gezamenlijk plan voor betere schuldhulp’, in het VNG magazine nummer 18, 24 november 2023, pagina 12. Ook bestudeerden we: www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kabinet-presenteert-basisdienstverlening-voor-schuldhulp-gemeenten

Het plan ‘Elementen van Basisdienstverlening’ gaat gemeenten praktische richtlijnen en handvatten bieden om effectieve en toegankelijke hulp te bieden aan mensen met problematische schulden. Met veel van deze elementen kunnen gemeenten meteen aan de slag en anderen vragen nog uitzoekwerk. Daarnaast stelt het Rijk vanaf 2024 structureel € 40 miljoen extra beschikbaar voor onder andere de dienstverlening van gemeenten.

Het plan is een reactie op constateringen dat de kwaliteit van geboden hulp sterk kan verschillen per gemeente. Het streven is dat alle gemeenten de richtlijnen en handvatten van Elementen van Basisdienstverlening invoeren.

Gemeentelijke beleidsvrijheid is een groot goed, maar je postcode mag niet bepalen of de hulp die je krijgt effectief is.

Ook onderzocht het ministerie bij 60 gemeenten het financiële hulpaanbod en de communicatie.

Daarnaast moet er een monitor komen die op lokaal niveau het resultaat en de kwaliteit van de schuldhulpverlening in kaart brengt. Het idee is dat gemeenten dan meer inzicht krijgen in de impact van de basisdienstverlening.

Ook gemeenteraden zouden hierdoor hun controlerende en sturende functie beter kunnen vervullen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Het ministerie onderzocht bij 60 gemeenten het financiële hulpaanbod en de communicatie. Behoort Eindhoven tot die 60 gemeenten? Zo ja, wat is het resultaat van het onderzoek? Zo nee, waarom niet?
  • Het plan is een reactie op constateringen dat de kwaliteit van geboden hulp sterk kan verschillen per gemeente. Als je Eindhoven vergelijkt met de overige 60 onderzochte gemeentes, wat valt dan op en wat zijn de belangrijkste conclusies die u trekt?
  • Het Rijk stelt vanaf 2024 40 miljoen euro structureel extra beschikbaar om dit plan te realiseren. Wanneer denkt u te weten hoeveel geld er voor Eindhoven beschikbaar komt?
  • Welke (interne) maatregelen treft u nu al om in 2024 met dit plan aan het werk te gaan en waaruit bestaan de maatregelen?
  • Hoeveel meer mensen gaan in Eindhoven geholpen worden als u met dit plan aan het werk gaat en vanaf wanneer verwacht u dit inzichtelijk te kunnen gaan maken?
  • Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven leest dat ‘Ook gemeenteraden zouden hierdoor hun controlerende en sturende functie beter kunnen vervullen.’ Kunt u concreet aangeven waaruit die verbetering kan bestaan? Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven denkt dan concreet aan:
  1. Wanneer wordt er door u een monitor ingesteld?
  • Hoe ziet deze monitor er uit en wat wordt er precies gemonitord?
  • Hoe vindt de communicatie hierover met de raad  plaats, welke gegevens worden in welke frequentie met de raad gedeeld?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven