Aantal foutgeparkeerde fietsen groeit Eindhoven bijna boven het hoofd: gemeente wil strenger handhaven

EINDHOVEN – Het groeiend aantal foutgeparkeerde fietsen in Eindhoven is de gemeente een doorn in het oog. Om deze fietsen sneller te kunnen verwijderen, wil de gemeente daarom de capaciteit bij stadsbeheer vergroten.

Daarbij kunnen ook deelfietsen van aanbieders als GoSharing en Tier door de gemeente worden verwijderd. Deze kunnen dan – net als ‘particuliere’ fietsen’- tegen betaling worden opgehaald bij het gemeentelijk fietsdepot aan de Vestdijk. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van raadslid Cor Verbeek van Ouderen Appèl/Hart voor Eindhoven.

Verbeek stelde de vragen omdat hij ziet dat de overlast van foutgeparkeerde deelscooters en -fietsen hand over hand toeneemt. Vooral mensen met een beperking en ouderen hebben daar volgens het raadslid last van. Ook zorgen de lukraak geparkeerde tweewielers voor een ‘rommelige indruk’, vindt Verbeek.

(Cor Verbeek Raadslid Ouderen Appél Hart voor Eindhoven)

Op de vraag of de gemeente ‘op korte termijn handhavend kan optreden tegen deze overlast’, antwoorden burgemeester en wethouders dat dat nu al gebeurt. ,,Enerzijds door te handhaven op de vergunningsvoorschriften van de aanbieders van deeltweewielers, anderzijds door handhaving op straat.”

Binnen acht uur

In de nadere regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die in Eindhoven van kracht is, staat bijvoorbeeld dat de vergunninghouder ‘hinderlijk of foutgeparkeerde deelvoertuigen binnen acht uur correct parkeert of verwijdert uit de openbare ruimte’. Ook schrijven de Eindhovense regels voor dat gevaarlijk geparkeerde deelvoertuigen – bijvoorbeeld op rijbaan of fietspad – binnen twee uur worden verplaatst.

De gemeente wijst er ook op dat een vergunning van een aanbieder kan worden ingetrokken als blijkt dat niet aan de in de vergunning gestelde verplichtingen wordt voldaan. Bij de nieuwe vergunningverlening, die begin deze maand is ingegaan, zijn mede op verzoek van de gemeenteraad extra eisen gesteld die de overlast moeten indammen.

Zwarte lijst

Eén van die aanvullende eisen is dat scooterrijders voortaan minimaal 18 in plaats van 16 jaar oud moeten zijn. Ook moeten aanbieders voortaan een zwarte lijst bijhouden van notoire foutparkeerders.

Optreden tegen elektrische steps en fatbikes is overigens een stuk lastiger, zo concludeert het gemeentebestuur. Dat ligt vooral bij de politie. Zo zijn vrijwel alle elektrische steps die op straat te zien zijn bij wet verboden en kan de bestuurder beboet worden. Ook kan de step in beslag worden genomen.

Een fatbike geldt als een elektrische fiets en daarvoor gelden dezelfde regels als voor de gewone fiets. Een fatbike met gashendel geldt als brom- en snorfiets of speedpedelec en kent weer andere regels voor de gebruiker.

Bron: ED Ad de Koning