Fractie

Dré Rennenberg

Dré Rennenberg (Fractievoorzitter\Raadslid)

Naast mijn politieke werk vind ik het verenigingsleven een uitstekende manier om als politicus een betere kijk te krijgen op de hedendaagse maatschappij. Als voorzitter en inmiddels erevoorzitter van een voetbalclub, waarvan de leden uit veel verschillende bevolkingsgroepen afkomstig zijn, ervaar ik dat het samengaan van mensen, waar ze ook vandaan komen, kan leiden tot een betere samenleving indien we begrip en interesse voor elkaars standpunten willen hebben. Door mijn langdurige bestuurlijke functies bij charitatieve instellingen, die zich vooral inzetten in de materiële dienstverlening voor mensen die het bijna niet meer kunnen redden, leer, ervaar en besef ik nog iedere dag hoe goed je het hebt als je geen beroep hoeft te doen op die instellingen. Echter ervaar ik ook dat heel veel mensen in onze Eindhovense samenleving op de rand van het bestaansminimum leven. Daar mogen we niet te licht over denken. Het is het onze plicht om die mensen te helpen! In mijn boek: ”Aan de oever van de Dommel slagvaardig op weg naar een sociaal sterk en betrokken Eindhoven” geef ik aan wat er allemaal mis is, in de hoop dat de Eindhovense politiek in staat is met oplossingen te komen. Naast mijn politieke functies ben ik in het dagelijkse leven betrokken als: Fiscaal adviseur ARK-groep Eindhoven Bestuurslid Stichting belastingwinkel Eindhoven Lid van de B.C. van het Steunpunt Materiele Hulpvragen Dekenaat Eindhoven Stichter van de Stadsakkers Eindhoven (bestuurslid) Erevoorzitter F.C. Tivoli

Henri de Leeuw (Raadslid)

in Mijn inzet de Raad voor het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven. Het is Eindhoven gelukt om het enorme begrotingstekort in het Sociaal Domein helemaal weg te werken, maar dat heeft negatieve gevolgen gekregen voor het sociale gezicht van de stad. Ik ga dan ook meer aandacht te vragen om o.a. buurthuizen een grotere rol toe te bedelen, waar meer functionaliteit te vinden is die voor de bewoners woonachtig in die nabije omgeving van belang is. • Eenzaamheid onder ouderen • Armoede bestrijding • Betere informatie verspreiding. Het is voor een grote groep inwoners een uitdaging om te bepalen wie ze kunnen aanspreken als noodzakelijke hulp geboden is.

Herman Poels (Raadslid)

Ik ben Herman Poels,59 jaar en geboren in Velden (bij Venlo). In 1981 ben ik naar het “grote” Eindhoven gekomen om te studeren aan de HEAO. Na het afstuderen ben ik hier ook gaan werken. O.a. bij DAF, Philips, Campina en Heineken. Ik woon nu al 30 jaar met plezier in de wijk Gagelbos (de Bennekel). In het dagelijkse leven ben ik boekhouder. Mijn laatste baan was bij een handelsfirma in afvalschuim in Best. Ik doe nu een studie Bewind voering. Vanaf 2004 ben ik politiek actief in Eindhoven. Eerst als fractie ondersteuner, daarna als commissie lid. Dit is mijn tweede periode als raadslid. Mijn politieke drijfveer is om de onrechtvaardigheid en ongelijkheid in onze maatschappij tegen gaan. Iedereen telt mee. Verschil mag er wel degelijk zijn, zeker, maar een betere verdeling van de welvaart zou de wereld een stuk mooier en beter maken. Mijn hart ligt bij de cijfers. Als lid van o.a. audit-commissie en Aanpak brede welvaart probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een beter leven voor iedereen in onze Gemeente. Dit is hard nodig want de voordelige resultaten van de laatste jaren kunnen worden ingezet om alle burgers mee te laten doen. Er moet meer geld worden gestoken in o.a. ons armoedebeleid, zorg en veiligheid. Naast mijn raadswerk ben ik ook nog actief in het buurtwerk in onze wijk. De komende periode wil ik mij meer gaan inzetten om onze wijk De Bennekel een stem geven.

Niek Rennenberg

Niek Rennenberg (Raadslid)

Mijn passie en de rode draad in mijn carrière is opkomen voor kwetsbare mensen die zich buitengesloten voelen of weten. Missie: het creëren van blijvende oplossingen voor armoede, en sociaal onrecht in Eindhoven. Streven naar duurzaamheid en een eerlijke verdeling van de welvaart, dus aandacht voor sociale vernieuwing. Dat betekent ook duidelijke keuzes maken en daar je verantwoordelijkheid voor nemen, want niet kiezen is ook een keuze. Ik laat mijn keuzes terugkomen in mijn concreet waarneembaar gedrag.

John Gielens (Commissielid)

geboren in Tivoli, getrouwd, twee kinderen en vier kleinkinderen. IK ben 70+ en actief in het verenigingsleven bij rugby en tennis, vertrouwenspersoon bij Tennisvereniging Bokt, secretaris Platform Vaartbroek, bewonersplatform Woensel Noord en de lokale politiek. Mijn hobby is fietsen. Mijn aandachtspunten: groen en openbare ruimten en een goede verhouding wonen, werken en natuur. Verder ben ik voor goede fietsverbindingen tussen de stad en de dorpen, een autovrije binnenstad, goede busverbindingen en voldoende schone openbare toiletten.

Henk Hulshuizen (Commissielid)

Ongeveer 35 jaar werkzaam als advocaat. Vanaf 1976 tot 1984 in Eindhoven. Vanaf 1976 actief in diverse functies (10 jaar secretaris) van FC Eindhoven. Lid van Eregenootschap FC Eindhoven.57 jaar diverse functies in de KNVB. Sinds 2009 Bondsridder van de KNVB. Actief in Ouderen Appel Hart voor Eindhoven vanaf 2008.

Cor Verbeek (Commissielid)

Pensionado, 70 j. Gehuwd met Dorothé we hebben een dochter, en twee kleinzonen. Geboren en getogen Eindhovenaar. Houdt van, mountainbiken, Walking Footbal, politiek, lezen en reizen. Van origine, Technical-engineer van beroep geweest. In en export bedrijf gehad in sportkleding. Als politieke en bestuurlijk verleden o.a. * Bestuurslid - vice voorzitter Ouderen Appèl Eindhoven. * Raadslid 2014-2018. * Portefeuilles: sociaal domein, sport en cultuur, economie/brainport, digitalisering en ethiek

Joan Versantvoort (Fractievolger)

Ik ben een ombudswerker die het onrecht, wat inwoners van Eindhoven wordt aangedaan, bestrijd en probeert te voorkomen. Hierbij opereer ik vaak als verbindende factor om partijen te laten blijven communiceren met elkaar en hierbij zal ik mij zeker niet verstoppen. Het ondersteunen stopt niet na één gesprek. Ik zet me blijvend in om de menselijke maat terug te krijgen bij de gemeente. Soms helaas tot rechtbank en media aan toe: “Het onrecht moet bestreden worden”. In het verenigingsleven ben ik zeer actief. Tegen de eenzaamheid strijd ik ook en ik bezoek wekelijks diverse eenzame ouderen. Verder maak ik deel uit van de Right to Challege commissie, zodat personen of organisaties anderen op Sociaal Domein gebied kunnen ‘uitdagen’. Afgelopen periode heb ik mij omgeschoold van hulpverlener naar coach. Deze capaciteiten hoop ik komende raadsperiode als vernieuwer te kunnen gebruiken.

Gé Woning (Fractievolger)

Ik ben 73 jaar, ben gehuwd en woon in Woensel. Ik heb een zoon(42) en dochter(38). Zoonlief woont in Zeist, is gehuwd en samen hebben zij twee kinderen, twee jongens. Onze dochter woont naast ons, woont samen met een vriend en samen hebben ze twee meisjes. Ik ben in 1973 in het huwelijk getreden en ben in 1977 in Eindhoven komen wonen. In Eindhoven in de wijk Woensel. Ik werkte bij de Rijkspolitie, bij de afdeling jeugd-, zedenzaken en slachtofferhulp. “Het belang dienen van de jeugdige die, al dan niet door zijn/haar schuld, met de politie in aanraking is gekomen”. Dat was mijn uitgangspunt betreffende de jeugdpolitie. Zedenzaken was in de zeventiger jaren een ondergesneeuwd onderdeel. Helemaal van de nul lijn op kunnen bouwen. Mijn grote trots de oprichting van een videostudio voor het horen van minderjarigen die slachtoffer of getuige waren van een traumatisch ervaring. Daarnaast 7 jaar voorzitter van de ondernemingsraad geweest. Veel geleerd in die toch altijd specifieke communicatie. Ik, op eigen verzoek, geplaatst bij de politie Best. Aldaar erg veel samengewerkt met het college en ambtenaren. Prachtige tijd. Resume, ik heb eigenlijk mijn gehele politietijd aan de sociale kant van de praktijk gefunctioneerd. Dat zit nu eenmaal in mij. Implementatie Slachtofferzorg, Halt voor de jeugdigen, aanpak slachtofferzorg en het organiseren zedencursussen en andere cursussen, bij deze kon je altijd wel iets betekenen voor een ander. Was niet altijd gemakkelijk want de politie werd opgeleid om boeven te vangen en er was geen tijd voor andere dingen. Hard werken om het slachtoffer in het onderzoek een plek te geven. Nu actief binnen de OUDEREN APPEL, HART VOOR EINDHOVEN. Belangen behartigen van degenen die dat nodig hebben. Net zo belangrijk voor mij is: “ Hulp bieden aan hen die deze behoeven”. Ik ben nu voorzitter van het wijkcentrum ’t Trefpunt en daarin heb ik mijn sociale gevoel lekker kunnen behouden. Ik kom vanuit die functie vaak met de ambtenaren in aanraking. De ene keer bijzonder vriendelijkheid van hun zijde en de andere keer geen greintje klantvriendelijkheid. Altijd veel belangstelling gehad voor de lokale politiek. Nu, na zes jaar veel communiceren met ambtenaren van de gemeente, nu behoefte om mee te beslissen in de gemeentelijke politiek. Proberen met anderen om een beter resultaat te halen uit de gemeenteraad. Kritisch kijken naar de coalitie en vooral zorgen dat de inwoners van Eindhoven er profijt van hebben.

Eef van den Berg (Strategisch adviseur)

Gepokt en gemazeld in de politiek met een passie voor gemeentepolitiek. Een generalist die van veel markten thuis is. Een "Tom Poes" ook, die altijd een list kan verzinnen. Mijn motto voor de gemeentepolitiek is: ¨Van de straat naar de raad¨.

Ouderen Appèl Eindhoven