We hebben de afgelopen maanden literatuurstudie gedaan over duurzaamheid, klimaatsverandering en CO2 uitstoot.

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: verschil in CO2 uitstoot tussen rijke en arme gezinnen

Eindhoven, 30 juni 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft via uw Bestuursakkoord ‘Samen morgen mooier maken’ kennis genomen van uw voornemen om via klimaatdeals met bedrijven en organisaties concrete afspraken te maken over de inzet om CO2-uitstoot te beperken. Gelijktijdig vernemen wij na literatuurstudie (1), dat uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat gezinnen met een laag inkomen tot vier keer minder CO2 uitstoten dan de rijke gezinnen in België. Anders gezegd: lage inkomens vervuilen minder maar betalen wel mee voor de vervuiling door de hogere inkomens (2).

 Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven ziet veel overeenkomsten tussen België en Nederland. Wij hebben het vermoeden dat dat wat in België na wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld ook in Eindhoven kan spelen.

Naar ons idee mag er in Eindhoven geen ‘eco-proletariaat’ ontstaan.

Transities zijn altijd mensenwerk. René ten Bos van de Radbouduniversiteit Nijmegen stelt dat op het moment dat je anderen gaat corrigeren op levenspraktijken die jij niet goed vindt roept dat alleen maar weerstand op (3).

Dat neemt niet weg dat het onze gezamenlijke opdracht is om de aarde kouder en de samenleving wat warmer te maken en dat kan volgens ons het beste door de menselijke maat te laten profileren boven economische groei.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de resultaten van het vernoemde onderzoek van de Universiteit van Antwerpen?
  2. Zo nee, bent u dan bereidt om de wetenschappers die het onderzoek hebben uitgevoerd uit te nodigen om de Eindhovense raadsleden en het college te komen informeren over hun bevindingen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereidt wetenschappers een vergelijkbaar onderzoek in Eindhoven te doen uitvoeren en hun bevindingen met de raad te delen? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe gaat u uw staande beleid aanpassen aan de bevindingen van het uit te voeren onderzoek of aan de conclusies van het reeds door de Universiteit van Antwerpen uitgevoerde onderzoek?
  5. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat we in Eindhoven alles in het werk moeten stellen om het ontstaan van een ‘eco-proletariaat’ in onze stad te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke stappen gaat u concreet nemen om het ontstaan van een ‘eco-proletariaat’ in Eindhoven te voorkomen?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,

Cor Verbeek, raadslid

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Noten

  1. Holthaus, E.        De toekomstige aarde. Een hoopvolle kijk op wat

er mogelijk is in deze tijden van opwarming, Amsterdam 2020

Kooij, P. v.d.,       Waarom zou ik? Handelen in een veranderend klimaat, Leusden 2019.

          Rotmans, J. E.a., Omarm de chaos, 2021.

          Vlaminck E, e.a., Uit woede en onbegrip, pamflet over de schandevan armoede, Antwerpen 2019.

  • Vlaminck E, e.a., pagina 17 en verder.
  • Kooij, P. v.d., pagina 53.

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven