Vrije MOTIE, ingediend door Cor Verbeek gemeenteraadslid voor het Ouderen Appèl hart voor Eindhoven

De indieners van deze vrije motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 19 juli 2022 een besluit te nemen over afspraken met woningcorporaties over huisuitzettingen.

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven