Uit met ouders

Op vrijdagavond 30-10-2015 hebben Jacintha Raemaekers, Ton Reijn en ik als vertegenwoordigers van het Ouderen Appèl deelgenomen aan het project Uit met Ouders.

Bij dit project wordt een bezoek gebracht aan het uitgaansgebied Stratumseind waar voorlichting werd gegeven over het wel en wee van deze langste horecastraat van Nederland. Er zijn vier horecagelegenheden bezocht die een dwarsdoorsnede vormden van de uitgaansgelegenheden van onze jeugd.

Ouders met hun opgroeiende pubers in de leeftijden tussen ca 14 en 18 jaar waren ruim aanwezig.
Bijzonder veel aandacht is besteed aan het verbod om alcohol te drinken en te serveren onder de leeftijd van 18 jaar.
Het fenomeen “thuis indrinken alvorens te gaan stappen” is ook aan de orde geweest.

Politie, GGD, Novadic Kentron en de Vereniging Horecabelangen Stratumseind hebben ieder een presentatie verzorgd over de potentiële gevaren die verbonden zijn aan overmatig drank- en druggebruik. Ook is het ” stapgedrag “aan de orde geweest met extra aandacht voor de sluitingstijden en het advies aan de jeugd vooral gezamenlijk naar huis te gaan.

Duidelijk is geworden dat de samenwerkende partijen streven naar een gezellig en veilig uitgaanscentrum zonder geweld en excessen. De verloedering van het Stratumseind waarvan vele jaren sprake is geweest wordt d.m.v. een sluitende aanpak effectief bestreden.
Een sluitend camera systeem, permanent bereikbare politieondersteuning en surveillance blijken een adequaat middel om de overlast te beperken.

Het Stratumseind komt in het weekend pas na 21.30 uur echt tot leven. Dat was de tijd waarop wij als ex-jongeren vroeger aanstalten moesten maken om naar huis te gaan. Tijden veranderen echter.

Ik vond het een boeiend en leerzaam uitje, waarbij we ook van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om het Ouderen Appèl en de zorg van de partij ook voor de jeugd onder de aandacht te brengen.

 

Henk van der Haghen,
Commissielid Ouderen Appèl Eindhoven