Top tien Ouderenappel bekend

Top tien Ouderenappel bekend

Ouderen Appèl Eindhoven stelt verkiezingslijst vast.

De Algemene Ledenvergadering van het Ouderen Appèl Eindhoven heeft afgelopen zaterdag zijn team vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. In april van dit jaar was Dré Rennenberg al gekozen tot lijsttrekker. De hoogste nieuwe binnenkomer is Niek Rennenberg, de jongste broer van Dré Rennenberg. Niek was de afgelopen vier jaar de partijvoorzitter.
Op de plaatsen twee en drie vinden we mensen terug die de afgelopen jaren deel hebben uitgemaakt van de fractie: Frans Noldus, huidig gemeenteraadslid voor het OAE en Cor Verbeek, die de afgelopen jaren zijn werk als commissielid heeft gedaan. Opmerkelijk zijn een paar bekenden die nu deel uitmaken van het Ouderen Appèl Eindhoven. Op plaats vijf vinden we oud wethouder Wim Claassen, op plaats 9 Henk van der Haghen, die de afgelopen jaren voor een andere fractie commissielid is geweest en op plaats tien het huidige gemeenteraadslid Mohamed Bouassria.

Dré Rennenberg zegt met een sterk team de verkiezingen in te willen gaan, waarbij het goed is om ervaring aan inspirerende en enthousiaste nieuwkomers te koppelen. Het bestuur heeft van de leden de opdracht gekregen de plaatsen elf tot en met vijftig op te vullen.

De Algemene ledenvergadering heeft tevens het Verkiezingsprogramma voor 2014 – 2018 vastgesteld onder het motto:
“Eerlijk en betrouwbaar heeft een naam: Ouderen Appèl Eindhoven.”

De hoofdthema’s in het programma zijn.
1. Financiën op Orde brengen
2. Herstel van het ouderenbeleid met een wethouder van vergrijzing
3. Eindhoven omvormen tot een verzorgingsstad.

Kernpunten zijn:
– Gratis bus voor 65 plus en minima
– Eenzaamheidspreventie
– Armoedebestrijding.

Het programma zit nu in de fase van eindredactie, vormgeving en druk.

De eerste 10 van de lijst:

1.     Dré Rennenberg
2.     Frans Noldus
3.     Cor Verbeek
4.     Niek Rennenberg
5.     Wim Claassen
6.     Henk Hulhuizen
7.     Frans Claassen
8.     Rien van Zeeland
9.     Henk van der Haghen
10.   Mohamed Bouassria