Studenten van de Fontys University en de fractie van Het Ouderen Appèl–Hart voor Eindhoven. Praten samen over beginnende dementie.

Studenten van de Fontys University en de fractie van Het Ouderen Appèl–Hart voor Eindhoven hebben op 8 September 2022 gesproken over o.a. ouderen met beginnende dementie. Dit thema hoort bij hun studieopdracht. Verder is er informatie uitgewisseld tussen de studenten en leden van het Ouderen Appèl–Hart voor Eindhoven betreffende dit thema en vele andere onderwerpen !!

Op 6 Oktober 2022 is er in het stadhuis een vervolg geweest op uitnodiging van onze fractie. De studenten hebben dit als zeer nuttig en aangenaam ervaren. Zij zijn ook in gesprek  geweest met wethouder Samir Toub van o.a. ouderenzorg. Er is verder een levendige dialoog gevoerd met de studenten.