Provinciale Staten & Waterschapsverkiezingen 2023

Ouderen Appèl - Hart voor Water  Waterschap de Dommel lijst 12

Waterschap de Dommel een overzicht van alle lijsttrekkers met Horst Oosterveer in het midden

Horst Oosterveer stelt zich voor

Horst Oosterveer uit Waalre onze lijsttrekker.

 Op welk thema gaat jouw partij het verschil maken?

Ons accent zal liggen op betaalbaarheid van de waterschapslasten.  De vervuiler betaalt is onze kreet.  Meer bekendheid is noodzakelijk over de activiteiten van het waterschap. Breng de informatie naar de burger toe.
Accent op samenwerkingsvormen met burgers en organisaties om verbetering van het milieu krijgen en meer besef over kwaliteit van het water. Help ons met advies over verontreinigingen op te sporen zoals medicijn- en drugsafval.
Kernpunt blijft dat er geen kostenverhogingen moeten komen. Gebruik de bestaande geldstromen.

Wat wil jij of jouw partij de kiezers nog meer meegeven?

Samen kunnen we werken dat wij droge voeten houden en toch voldoende zuiver water beschikbaar is voor onze leefomgeving en agrarische gebieden. Met respect voor cultuur- en recreatieomgeving. Maak aan ons kenbaar waar jullie behoefte aan bestaat. Voelt u al nattigheid. Dat is samenwerking en daar staan wij voor. Onze zorg is ook dat het grondwaterpeil de nodige aandacht krijgt. Met speciale aandacht voor onze recreatiegebieden. Hierdoor houden wij onze ontspanningsmogelijkheden. Geef speciale aandacht aan de visclubs die ook aan waterbeheer doen.

SpeerPunten

Ouderen Appèl – Hart voor Water,

  staat voor een Waterschap dat bouwt aan een evenwichtige, sterkere, betrouwbare en slagvaardige samenwerking. Waar de behoeftes en betrokkenheid van de inwoners centraal staan op het gebied van: Financiën, Planologische voorzieningen, Waterbeheer en Veiligheid, Welzijn, Zorg, Duurzaamheid en Inspraak.

Met steeds in ons achterhoofd, is het voorgestelde beleid uitvoerbaar.

Hier kernachtig de speerpunten waar het Ouderen Appèl – Hart voor Water de komende 4 jaar zich sterk voor maakt en wil realiseren.

Kieslijst Ouderen Appèl - Hart voor Water. Waterschapsverkiezingen 2023

Mochten jullie belangstelling hebben om aanwezig te zijn dan stel ik dat zeer op prijs. Wel even aanmelden zoals op de uitnodiging vermeld staat.

Ouderen Appèl - Hart voor Brabant  Provinciale Statenverkiezingen lijst 19

Kieslijst Ouderen Appèl - Hart voor Brabant provincie NB 2023

Vaststelling kieslijst Provinciale Statenverkiezingen 2023

Oudere Appèl-Hart voor Water Waterschap Aa en Maas

 Frans Biemans Lijsttrekker Ouderen Appèl -Hart voor Water Waterschap Aa en Maas

 Eric lellz Ouderen Appèl -Hart voor Water Waterschap Aa en Maas

Interessante links voor de kiezers

Link naar het PDF-bestand met daarin gebundeld de beantwoording per partij van alle gestelde vragen.

Link naar het PDF-bestand naar het Verkiezingsnummer met daarin gebundeld  een selectie van de beantwoording per partij van gestelde vragen.

Link naar het PDF-bestand van de Verkiezingskrant van Pro Demos.

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven