Nog geen plan maar al veel onrust over windmolens bij High Tech Campus, Ouderen Appèl op de bres voor omwonenden

EINDHOVEN – Grote windmolens om energie op te wekken horen niet thuis in gebieden waar veel mensen wonen en dus ook niet in de omgeving van de High Tech Campus (HTC). Dat stelt de Eindhovense fractie Ouderen Appèl in vragen aan het Eindhovense college van B en W

Raadsleden Henri de Leeuw en Niek Rennenberg waarschuwen voor veel overlast bij inwoners van de wijken Hanevoet (Eindhoven) en Voldijn (Aalst) als daar windmolens zouden komen. Ook medewerkers van de kantoren op HTC kunnen volgens de indieners last krijgen van bijvoorbeeld het geluid dat de windmolens veroorzaken.

Nog geen besluit

Over het realiseren van windmolens in de omgeving van de HTC is nog geen besluit genomen maar het gebied is wel aangewezen als een van 34 zoekgebieden waar in deze regio gekeken wordt naar het opwekken van duurzame energie. Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2030 35 terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken. De 21 MRE-gemeenten willen daar twee TWh aan bijdragen. Meer dan de helft daarvan (1.15 TWh) is al gerealiseerd of zit in de pijplijn. Ter illustratie: het opwekken van één TWh staat ongeveer gelijk aan 50 à 60 grote windturbines of 1100 tot 1500 hectare aan zonneparken.

De zoekgebieden staan in de Regionale Energie Strategie die dinsdag ook door de Eindhovense gemeenteraad werd goedgekeurd. Daarmee geeft de raad overigens geen goedkeuring voor het plaatsen van de windmolens. ‘De haalbaarheid van en het maatschappelijk draagvlak voor de turbines moet nog onderzocht worden’, zo staat in het goedgekeurde voorstel. 

Juridische procedures

Het Ouderen Appèl wil dat onderzoek niet afwachten en vraagt het college daarom nu al hoe de nachtrust voor omwonenden gegarandeerd blijft als er besloten wordt om de windmolens toe te staan. Rennenberg en De Leeuw wijzen er op dat het kinderdagverblijf op de HTC dezelfde juridische bescherming heeft als een woonhuis. De raadsleden voorzien lange (juridische) procedures die zowel omwonenden als de gemeente veel geld kunnen gaan kosten en wil weten hoe het college dat gaat voorkomen. 

De Leeuw en Rennenberg stellen dat de energiedoelen van de regio ook gehaald kunnen worden zonder de windmolens op de grens tussen Eindhoven en Aalst, Ze willen weten welk aanvullend onderzoek er nog komt voor er volgende stappen worden gezet. 

Petitie

Ook in Waalre roept de mogelijke komst van windmolens het nodige verzet op. Een petitie, opgesteld door een groep inwoners uit de gemeente, werd afgelopen zomer al honderden keren ondertekend. Ze stelden destijds dat de plannen niet met hen besproken waren en verwachten veel overlast als de windmolens daadwerkelijk geplaatst worden. Volgens de inwoners zou Nederland, net als bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken, veel strengere normen moeten stellen voor windmolens in woongebieden.

Bron: Diede Hoekstra 01-12-21, (ED)

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven