Nieuwe voorzitter bestuur

Persbericht 22 april 2015

Hennie Joosten nieuwe partijvoorzitter Ouderen Appèl Eindhoven

Tijdens de algemene ledenvergadering van zaterdag 18 april jongst leden is Hennie Joosten gekozen tot voorzitter van het Ouderen Appèl Eindhoven. Joosten volgt Niek Rennenberg op  die de laatste 5 jaar voorzitter was. Rennenberg treed af omdat hij het raadslidmaatschap niet verenigbaar acht met een bestuursfunctie.

Joosten heeft gebruik gemaakt van een gedegen inwerkperiode en gaat de partij de komende 4 jaar leiden. Tevens werden in dezelfde vergadering Jacintha Raemaekers en Martin Prinssen als nieuwe bestuursleden gekozen en werd Harrie van Acquoij herkozen. Maria Verbroekken, secretaris en Frans van den Barg, penningmeester waren al in functie gekozen.

Onder leiding van Henny Joosten gaat het bestuur aan de slag om het Ouderen Appèl verder uit te bouwen en de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ter hand te nemen.

Nadere informatie is te bekomen bij Niek Rennenberg, oud voorzitter, telefoon 06-22567828