Inbreng Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven Commissienotitie Lokaal Educatieve Agenda (LEA)Eindhoven 2024-2028 , dinsdag 5 maart 2024,Raadzaal 19.45 – 20.45 uur, spreker: Niek Rennenberg.

Voorzitter,
Mensen leren en ontwikkelen zich 24/7, altijd en overal.
Soms gebeurt dit op school of in een schoolse setting,
vaker echter op een andere manier.
Voorzitter, dat wist Maria Montessori (1870-1952) de
moeder van het Montessori onderwijs al lang voordat er
sprake was van een Brainport Eindhoven, getuige haar
lijfspreuk mijn spelen is leren en mijn leren is spelen.
Voorzitter, speciaal voor onze regio is op maat gesneden
onderwijs op diverse niveaus, dat de intrinsieke motivatie
van leerlingen, studenten en cursisten aanspreekt, van
het grootste belang.
Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven weet uit eigen
ervaring hoe belangrijk dit kan zijn. We steunen dan ook
de Commissienotitie Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
Eindhoven 2024-2028.

Voorzitter, wel geven we graag enkele adviezen en
aandachtspunten voor de toekomst, waarbij we uitkijken
naar de reactie van zowel wethouder als LEA collegae:

 1. De ambitie voor de keuze van 2028 mag wat ons
  betreft scherper, dus eerder in de toekomst.
 2. Natuurlijk is de behoefte aan hoog en goed
  opgeleid personeel evident en wij wijzen er hier
  met klem op, dat onze regio ook eerlijke banen met
  een eerlijk salaris nodig heeft op lagere niveaus
  vanaf ongeschoolde arbeid.
 3. De ambitie gelijke kansen voor iedereen blijft een
  constante zorg en een punt van aandacht.
  Enerzijds vanwege het nog steeds voorkomende
  ongewenste verschijnsel stagediscriminatie.
 4. Anderzijds zien we op de meeste VO scholen dat
  er sprake is van ‘bankzitters’. Leerplichtige
  leerlingen die niet ‘passen’ in de onderwijssituatie
  waarin ze verkeren. Helaas geldt voor een deel
  van deze jongeren dat ook het Passend Onderwijs
  geen passende oplossing voor hun situatie biedt.
  Wij adviseren de LEA om de koppen en de kennis
  bij elkaar te steken om gepaste succesvolle
  oplossingen te ontwikkelen om te voorkomen dat
  we een nieuwe generatie armen laten ontstaan.
  Daar waar nodig biedt het Ouderen Appèl – Hart
  voor Eindhoven graag haar expertise aan om
  programma’s voor bankzitters te ontwikkelen en
  succesvol te laten zijn.
 5. Een kans ziet het Ouderen Appèl – Hart voor
  Eindhoven in het uitbreiden van voorschoolse
  opvang. Ook al is de onderwijsinspectie niet te
  porren voor onze wensen, dan nog nodigen wij u
  uit hier verder vorm aan te geven. Noem
  voorschoolse opvang bijvoorbeeld “De
  Sprookjestuin”, naar het idee van Maria
  Montessori. Lees kinderen voor: de even dagen in
  hun moedertaal en de oneven dagen in het

Nederlands. Dit zal de taalontwikkeling ten goede
komen en de kinderen leren ‘gratis’ een andere
taal. Dat is in de toekomst een pré voor onze
Brainport.

 1. Als laatste adviseren wij u om aandacht te gaan
  besteden aan de komst van een nieuwe hard skill,
  namelijk kunnen werken met AI (kunstmatige
  intelligentie).
  Voorzitter, tot zover.
Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven