Inbreng Ouderen Appèl –
Hart voor Eindhoven: commissievergadering 12 april 2022, Raadsvoorstel Gevolgen bouwkosten ontwikkeling voor onderwijshuisvesting. Spreker: Niek Rennenberg.

Voorzitter,
Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven is van mening dat talentontwikkeling een belangrijke rol speelt in alle vormen van onderwijs. Vooral voor een kennisintensieve regio als de onze is het van het grootste belang dat leerlingen, studenten en cursisten Leven Lang Ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving hun talenten verder vorm kunnen geven. Wij kunnen dan ook instemmen met de voorstellen die nu aan ons gepresenteerd worden. Wel willen wij onze zorgen met u delen.

Voorzitter,
Bij talentontwikkeling past een leeromgeving die voldoet aan de benodigde omstandigheden. En hiermee komen we meteen in een soort crisismanagement, vanwege de snel oplopende kosten van bijna alle materialen die we kunnen bedenken.
Ga er maar aanstaan in deze onzekere tijden, zeker geen gemakkelijke klus. Dus is onze vraag aan de wethouder of het wel te garanderen is dat de nu beraamde kosten in de nabije toekomst niet flink zullen stijgen? Hebt u bij tegenvallers een ‘plan B’? En wethouder welke minimale onderwijskundige eisen blijven van kracht bij toekomstige bouwactiviteiten van scholen, ook als we de prijzen nog verder zien oplopen?
Wij wensen alle betrokken collegae veel wijsheid en succes in de toekomst.