Gilde dag bij het Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad

Zaterdag 4 september was het Gilde dag bij het Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad. Volgens de oude traditie die in de middeleeuwen is ontstaan moet de wereldlijke macht de schutsboom ”vrijen”(ontdoen van kwade geesten”)Het bestuur van het Gilde had daartoe, zoals ieder jaar, een verzoek gericht aan Burgemeester en Wethouders. Jammer waren ze niet thuis, hoewel de aanvraag al in Juli was ingediend. Wie van de wereldlijke macht is wel thuis vroeg het bestuur zich af? Ze kwamen bij mij terecht en zo was ik op 3 september een stukje wereldlijke macht. Voelt u de fijne nuance? Door mijn hand op de schutter te leggen heb ik toen, op een nette manier, de kwade geesten verzocht het stadswandelpark te verlaten. Beleefd groetend gaven ze gevolg aan mijn verzoek en zo volbracht ik mijn taak als een stukje wereldlijke macht van Eindhoven die zonder bestuurlijke dwang een bijzonder dag voor veel mensen tot een goed einde bracht. Voelt u ook hier de fijne nuance?

Hart voor Eindhoven – Ouderen Appèl is 24 / 7 in de stad.

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven