Eindhovense gemeenteraad fysiek bij elkaar, ondanks protest Ouderen Appèl

EINDHOVEN – De Eindhovense gemeenteraad vergadert dinsdag ‘gewoon’ in de raadszaal op het stadhuis, ondanks verzoek van het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE) om digitaal te vergaderen. De ouderenpartij overweegt de gemeenteraadsvergadering daarom te boycotten. 

Het stond in de krant waarom wij niet meededen aan die raadsvergadering

Hieronder mijn bijdrage die ik in de Raad had willen houden.

Voorzitter

Het valt niet mee, om aan deze raadsperiode, die over ruim 4 maanden ten einde loopt, een juiste kwalificatie te geven. Is het geluk, of is het een tragedie, waar we over  moeten spreken. Moeten we spreken van geluk, als we zien dat het totaal resultaat van ongeveer 175 miljoen euro dat deze raadsperiode het tanende vermogen, dat bij het begin van deze periode werd aangetroffen, weer heeft hersteld, zodat onze reserves toenamen en de schuldenlast werd teruggebracht?

Of was het een tragedie, voorzitter, als we zien dat de honderden   teleurgestelde inwoners van onze stad, om recht te krijgen zich   tot de rechter moesten wenden en de raadzaal tot aan de nok gevuld was met zwaar teleurgestelde mensen, die menig traantje hebben weggepinkt. Niet voor niets schrijft wethouder Richters in haar brief aan het GL bestuur over haar portefeuille sociale zaken, dat 20 miljoen bezuinigen

voor haar moeilijke momenten hebben opgeleverd. Maar momenten zijn momenten voorzitter, terwijl ook nu nog, door de genomen beslissingen van toen, veel van onze inwoners nog steeds in een uitzichtloze positie zitten.

Geluk en tragedie, voorzitter, bepaalde dus in hoofdzaak het gezicht van dit college, maar ook die van de coalitie partijen.

Voor het college en deze coalitie, bleek dat geluk het financiële te zijn, het positieve resultaat van 175 miljoen, terwijl het voor een minderheid in deze raad het een tragedie was  te moeten constateren dat veel mensen in onze stad door ingrepen van dit college, ondersteunt door de coalitie, in kwaliteit van hun leven en welzijn ernstig belemmerd werden. Voorzitter, zoals aangegeven zal deze raadsperiode over ongeveer 4 maanden beëindigt worden en zullen college en raad met een andere samenstelling de toekomst tegemoet gaan. Daarom voorzitter wil ik graag even stil staan bij de afspraak die wij met z’n allen hebben gemaakt, namelijk: dat in het jaar 2030 aan iedere Eindhovenaar een aantal extra  levensjaren kan worden afgegeven.

Voorzitter hoewel wij, de traditie in deze raad afwegende, als oppositiepartij bij het indienen van moties en amendementen vaak de meerderheid niet aan onze kant hadden staan, dien ik toch weer een motie in.

Als we nu al weten dat er in onze stad mensen  leven die eerder ziek worden en eerder sterven, omdat zij financieel gezien er geen gezond levens patroon er op na kunnen te houden, moeten wij niet tot 2030 wachten anders valt er dan een grote categorie buiten de boot.

Voorzitter, ik gaf het al aan, in deze raadsperiode bedraagt het totale positieve resultaat ongeveer 175 miljoen euro. Wij stellen voor om 15  miljoen onder te brengen in een sociale reserve en van daaruit, nu al te beginnen, voor de mensen die dit hard nodig hebben, met het opgroeien in gezonde levensjaren naar het 2030 toe. Wat ons betreft mag er best positief gediscrimineerd worden, om op die plekken waar mensen nu al in hun gezondheid op achterstand staan ondersteuning  te gaan bieden. Dat is niet zo moeilijk voorzitter omdat erin onze stad stadsdelen zijn waarvan je, door eenvoudig een straat over te steken, van de armoede in de rijkdom terecht komt. En als u die niet weet te vinden, dan  wil ik ook graag die routes wel met u gaan rijden. Laten we ook onderzoeken op welke scholen aan kinderen extra fruit dient te worden gegeven omdat het er thuis niet van komt, of waar er een soort Jan de boterhammenman dient te komen, omdat er altijd nog kinderen zonder een ontbijt naar school moeten gaan.

Voorzitter als we op deze manier de weg naar 2030 nu al inslaan is er een gerede kans  dat in 2030 een groot aantal Eindhovenaren er een aantal gezonde levensjaren toegevoegd krijgen. Zijn we niet bereid om nu al te investeren, dan trekken het college en de raad in 2030 aan een dood paard en hebben wij tal van onze burgers blij gemaakt met een dode mus! Het Ouderen Appel doet daar niet aan mee! Voorzitter, het is voor ons al erg genoeg dat door het NIBUD is vastgesteld dat heel veel mensen, waar  onder ouderen met een klein pensioentje, iedere maand ongeveer 150 euro te kort komen.

Wij vinden het ook gek, voorzitter, als uit het door deze gemeente zelf uitgebracht rapport ” schulden en armoede”  is gebleken dat een groeiend aantal ouderen een beroep moet doen op de voedselbank, omdat ze het anders niet meer redden. Voorzitter veel ouderen komen, als men dat zuiver financieel berekend geld te kort maar in werkelijkheid komen ze niets te kort omdat ze het gewoon bezuinigen op de kwaliteit  van hun leven en welzijn dat ze doordoor steeds verder afkomen van het normale maatschappelijk leven spreekt voor zich. Dat de overheid, ook wij als plaatselijke overheid daar weinig of niks aan doen  is  een schande van de eerste orde. Voorzitter je hoeft geen econoom te zijn om te kunnen constateren, dat als de gezinsconsumptie met 6% stijgt, de energie prijzen met honderden euro’s om hoog gaan en de zorgkosten duurder worden , terwijl je inkomsten niet of nauwelijks wordt verhoogd, dat er dan voor veel mensen nog moeilijkere tijden  gaan aanbreken. Voorzitter wij weten nu al welke groepen van mensen eerder ziek worden en eerder sterven, wacht dan niet tot 2030 maar begin nu met de juiste oplossing niet in woord en geschrift maar in daden. Daarom bieden wij u nu een motie aan die conform de nu toepaste ondersteunende maatregelen deze mensen op de trein moet zetten op de weg die wordt uitgestippeld naar het geluk in 2030.

Bron: Mark Wijdeven 09-11-21, (Eindhovensdagblad)

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven