Eindhoven staat onder verscherpt toezicht. Politiek niet geïnformeerd

Eindhoven staat onder ‘actief’ toezicht omdat de provincie niet goed kan controleren of taken op het vlak van vergunningen en handhaving worden uitgevoerd.

Gemeenten zijn verplicht te laten zien wat nodig en beschikbaar is om vergunningen te verlenen, toezicht te houden en eventueel op te treden. Ze doen dat in een beleidsplan, uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. De provincie Noord-Brabant controleert sinds 2013 of Brabantse gemeenten de taken goed uitvoeren.

Vorig jaar constateerde de provincie dat Eindhoven te laat was met het uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. Het jaarverslag over 2020 was bovendien onvolledig. Een gebrek aan tijd door de coronacrisis en een groot aantal vergunningaanvragen, gaf Eindhoven destijds als reden. De gemeente kreeg een waarschuwing en het verzoek om maatregelen te treffen.

En dit jaar komt de provincie tot de conclusie dat het uitvoeringsprogramma wederom te laat is afgerond en dat er geen actueel beleidsplan meer is. Ter vergelijking: vorig jaar jaar was Loon op Zand de enige Brabantse gemeente zonder actueel beleidsplan. Een provinciewoordvoerder bevestigt dat Eindhoven een uitzondering vormt.

Eindhoven zegt met het uitvoeringsprogramma en beleidsplan te wachten tot de invoering van de omvangrijke Omgevingswet die al een paar keer is uitgesteld. De Omgevingswet bundelt en moderniseert allerlei regels over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. De huidige invoerdatum is 1 januari 2023.

De provincie neemt geen genoegen met de afwachtende houding van de gemeente Eindhoven. ‘Gelet op de aard van de tekortkomingen en de inhoudelijke verbeterpunten tijdens de beoordelingsronde in 2021 is dit voor ons onvoldoende aanleiding om af te zien van een interventie, gericht op structurele verbeteringen om herhaling in de toekomst te voorkomen’, staat in een brief die de provincie op 21 februari naar Eindhoven stuurde. ‘Wij gaan ervan uit dat u uw raad nadrukkelijk informeert over de inhoud van deze brief’, schrijft de provincie bovendien.

Op de vraag waarom dat niet is gebeurd, laat een gemeentewoordvoerder weten dat het jaarverslag over vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) volgende week op de vergaderagenda van het college van burgemeester en wethouders staat. ,,Er komt daarna een brief aan de gemeenteraad waarin we ingaan op de brief van de provincie.”

Als Eindhoven er niet in slaagt de achterstand in te lopen, moet het college van burgemeester en wethouders op het matje komen. De provincie hoopt dat dat niet nodig is: ‘Wij hebben de verwachting dat u erin slaagt om dat scenario te voorkomen’, staat in de brief.

In het uiterste geval kan de provincie ingrijpen en taken overnemen, op kosten van de gemeente.

Bron: MARK WIJDEVEN (ED)

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven