Eindhoven 30 mei 2022

Aan het College van burgemeester en wethouders
Stadhuisplein 1
5611 EM EINDHOVEN

Bron: Studio040

Geacht College,

Deze maand vallen, ook in onze stad,  weer een groot aantal brieven van de energiebedrijven in de bus, die bij veel mensen zullen inslaan als een bom. Met geduld heeft men gewacht op de eindafrekening van  hun energienota, maar nu is het een vaststaand feit geworden. In veel gevallen bedraagt de verhoging 100 of meer euro’s. De ene zal zich even door de haren krabben en de ander zal zijn haar er uittrekken omdat bij hen het water, al jaren lang, tot de lippen staat en door deze exorbitante verhoging, hun energie totaal verdwenen is. Het zijn vooral die mensen, die in onze wijken in oudere woningen wonen, waar van een goede isolatie geen spraken meer is. Bij hen zal daarom de klap hard aankomen. Het Ouderen Appel-Hart voor Eindhoven heeft een eigen onderzoek ingesteld in de Aireywijk in het Genderdal waarvan het Woonbedrijf de eigenaar is.  In de toelichting zullen wij onze bevindingen weergeven en leggen u, daar aan verbonden, de volgende vragen voor:

 1. Jaren geleden heeft het Woonbedrijf het isoleren van de spouwmuren gekoppeld aan een vrij kostbaar totaalpakket met niet voor isolatie van belang zijnde onderdelen. Toen is om die reden door veel bewoners niet akkoord gegaan met dit voorstel.
  Bent u het met ons eens dat de eigenaar, het Woonbedrijf, een verkeerde inschatting heeft gemaakt door de spouwmuurisolatie te koppelen aan een dergelijk kostbaar totaalpakket, waardoor veel huurders moesten afhaken en nu de dupe dreigen te worden ? zo nee waarom niet ?
 2. Bent u het met ons eens dat de nu slecht geïsoleerde woningen, in de Aireywijk in het Genderdal voor de bewoners tot een hogere energienota zullen leiden?
  Zo nee waarom niet ?
 3. Bent u het dan ook met ons eens dat de bewoners van deze wijk nu niet mogen opdraaien voor de verhoging van energiekosten omdat de isolatie van hun woning beneden peil is?
  Zo nee waarom niet ?
 1. Alhoewel de eigenaar van deze panden het Woonbedrijf niet verplicht is om energiebesparende voorzieningen te treffen kunnen deze huurders alleen maar geholpen worden om de kosten van hun energie te beperken door op korte termijn de woningen goed te isoleren.
  Bent u bereid om samen met het Woonbedrijf in het belang van deze inwoners tot een oplossing te komen?
  Zo nee waarom niet ?
 2. Bent u eventueel bereid om de bewoners financieel te ondersteunen om de spouwisolatie op korte termijn te kunnen realiseren indien Woonbedrijf niet op redelijk termijn tot actie komt ?
  Zo nee waarom niet ?

Met belangstelling zien wij uw antwoord tegemoet.

 Dre Rennenberg, Raadslid

 Cor Verbeek,       Raadslid

Zie de bijlage 1 en 2

Bijlage 1

Toelichting

 In 2016 heeft het Woonbedrijf de bestaande ook woningen in de Aireywijk (Genderdal) gedeeltelijk gerenoveerd. Zo werden van alle woningen de daken geïsoleerd waarbij de dakbedekking werd vervangen. Daarnaast werd op basis van de wensen van de bewoners een keuzenpakket samengesteld waarbij   de bewoners  zelf hun wensen voor verbeteringen van het woongenot konden aangeven. Aan deze door de bewoners zelf te bepalen keuze hing wel een kostenplaatje waarbij tevens werd kenbaar gemaakt wat voor besparing aan energie de door hun gemaakt de kosten zou opleveren. Door het maken van de keuze werd aan de bewoners voorgehouden dat op energie bespaard kon worden, terwijl in die keuzes ook het achterstallig onderhoud was opgenomen, zoals:  het vernieuwen van de voordeur en de sloten van de achter deuren. Zou men dus een spouwmuurisolatie willen laten uitvoeren via Woonbedrijf,  dan was men verplicht om ook de kosten van achterstallig onderhoud voor eigen rekening te nemen. Gelet op hun financiële mogelijkheden hebben tal van bewoners van de regeling moeten afzien. 

Om dat woonbedrijf de spouwmuurisolatie niet  los heeft willen koppelen van  aangebonden pakketten, waarin reguleer onderhoud was opgenomen, komen de bewoners nu voor een enorme kostenpost voor energie te staan. Op vragen van de bewoners of de isolatie van de woningen op korte termijn kan worden opgepakt werd aangegeven dat op korte termijn geen mogelijkheden werden gezien.  

Dat dit voor de bewoners een erg teleurstellend antwoord is spreekt voor zicht.

Het Ouderen Appel-Hart voor Eindhoven vindt het in feite onacceptabel om  een groep inwoners, met een toch al niet riant besteedbaar inkomen, nu voor een kostenpost te laten opdraaien die voorkomen had kunnen worden door het regulier onderhoud niet toe te rekenen aan de bewoners in combinatie met het isoleren van de spouwmuren. Wij zijn er ons van bewust dat het probleem niet op uw bordje mag worden gelegd. Echter op dringend verzoek van de bewoners, om hun probleem aan u voor te leggen,   hebben wij bij deze daaraan gevolg gegeven. Mogelijk kunt u bij het Woonbedrijf de problemen van hun huurders eens voorleggen.

Bijlage 2

Enquête onder verschillende bewoners van de betreffende woningen in het  Genderdal.

 • 220 brieven zijn er verstuurd                                                                                                                                                                      
 • De uitslag van een aantal                                                                                                                Woning voorzien van spouwmuurisolatie ? ja ja ja ja ja ja ja nee nee nee nee nee Spouwmuurisolatie gewenst nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt ja ja ja ja ja m3 gas verbruik per jaar 700 648 723 964 – 936 1166 – 1339 – 1641 1369

Het aantal bewoners p/ woning 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 4 tussen- of hoekwoning T T T H T H H T T H H T

Opmerkingen.  (in willekeurige volgorde).                                       

 • De slechte staat van de huizen
 • De slechte kwaliteit van de renovatie.
 • Tochtige woningen.
 • Respondenten die geen spouwmuurisolatie hebben willen spouwmuurisolatie!
 • Het verschil in gasverbruik lijkt zonder spouwmuurisolatie zo’n 500-600 m3 per jaar te zijn.
 • Met de huidige gasprijs van zo’n € 2 tot € 2,50 per m3 scheelt dit bewoners zo’n €

1.000 tot € 1.500 per jaar. 

 • Door ongeveer de helft van de in totaal 226 woningen wordt zo’n 500 m3 gas te veel verbruikt elk jaar.
 • Als we dit afronden naar beneden dan zitten we op een besparing van 100 woningen X 500 m3 = 50.000 m3 gas per jaar!!!
Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven