Door Niek Rennenberg

Inbreng Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven: commissievergadering 10 mei 2022, Commissiekamer,, 16.30-18.00 uur, Programma 2. Initiatiefvoorstel Burgerberaad: Laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad! (D66). Spreker: Niek Rennenberg. Eindhoven, 25 april 2022

Voorzitter, Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven is van mening dat het initiatiefvoorstel ‘Burgerberaad: laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad’ past in de ambities van Eindhoven om samen met inwoners de stad te blijven ontwikkelen en te experimenteren met nieuwe vormen en manieren van zeggenschap. Wij steunen dan ook dit voorstel, …

Inbreng Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven: commissievergadering 10 mei 2022, Commissiekamer,, 16.30-18.00 uur, Programma 2. Initiatiefvoorstel Burgerberaad: Laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad! (D66). Spreker: Niek Rennenberg. Eindhoven, 25 april 2022 Lees verder »

Eindhoven staat onder verscherpt toezicht. Politiek niet geïnformeerd

Eindhoven staat onder ‘actief’ toezicht omdat de provincie niet goed kan controleren of taken op het vlak van vergunningen en handhaving worden uitgevoerd. Gemeenten zijn verplicht te laten zien wat nodig en beschikbaar is om vergunningen te verlenen, toezicht te houden en eventueel op te treden. Ze doen dat in een beleidsplan, uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. …

Eindhoven staat onder verscherpt toezicht. Politiek niet geïnformeerd Lees verder »

Inbreng Ouderen Appèl –
Hart voor Eindhoven: commissievergadering 12 april 2022, Raadsvoorstel Gevolgen bouwkosten ontwikkeling voor onderwijshuisvesting. Spreker: Niek Rennenberg.

Voorzitter,Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven is van mening dat talentontwikkeling een belangrijke rol speelt in alle vormen van onderwijs. Vooral voor een kennisintensieve regio als de onze is het van het grootste belang dat leerlingen, studenten en cursisten Leven Lang Ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving hun talenten verder vorm kunnen geven. Wij kunnen …

Inbreng Ouderen Appèl –
Hart voor Eindhoven: commissievergadering 12 april 2022, Raadsvoorstel Gevolgen bouwkosten ontwikkeling voor onderwijshuisvesting. Spreker: Niek Rennenberg.
Lees verder »

Ouders met een bijstandsuitkering kunnen financieel in de problemen raken als een van hun kinderen 18 jaar oud wordt. Daarom heb ik het college de volgende vragen gesteld.

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: artikel in het Eindhovens Dagblad, klap voor minima als kind 18 wordt Eindhoven, 31 mei 2022 Geachte College, Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft kennisgenomen van de het bericht ‘Klap voor minima als kind 18 wordt’ van Peter Vogels in het Eindhovens Dagblad …

Ouders met een bijstandsuitkering kunnen financieel in de problemen raken als een van hun kinderen 18 jaar oud wordt. Daarom heb ik het college de volgende vragen gesteld. Lees verder »

Vandaag, 21 april 2022, viert de Stichting Ervaring die Staat haar tienjarig bestaan

De Stichting zet zich in voor begeleiding en-ondersteuning voor de dak -en thuislozen in Eindhoven. Ik kom al jarenlang regelmatig bij deze geweldige organisatie. Als docent burgerschapskunde heb ik in november 2021 cursus gegeven aan een groep deelnemers over politieke besluitvorming, inclusief een bezoek aan het gemeentehuis met een gesprek met wethouder Stijn Steenbakkers. Een …

Vandaag, 21 april 2022, viert de Stichting Ervaring die Staat haar tienjarig bestaan Lees verder »

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: artikel in het ED van 21 april 2022 Politiek niet geïnformeerd Eindhoven staat onder verscherpt toezicht.

25 april 2022 Geachte College, Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven stelt vast dat de aan haar, bij wet, opgedragen rollen, vastgelegd in het Huis van Thorbecke,  te weten de vertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol in onze stad, soms moelijk tot uitvoering komen. Wij stellen vast dat u zich niet …

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: artikel in het ED van 21 april 2022 Politiek niet geïnformeerd Eindhoven staat onder verscherpt toezicht. Lees verder »

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven