Door Niek Rennenberg

Raadsvragen Van het raadslid N. Rennenberg (OAHvE) over Artikel in het Groot Eindhoven van 4 mei 2022 onder de titel Duostad Eindhoven

Geacht college, Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft kennis genomen van de berichtgevingdat Eindhoven samen met Helmond Europese steun krijgt om sneller klimaat neutraal teworden. Eindhoven en Helmond gaan deelnemen aan de Europese missieKlimaatneutrale en Slimme steden, zij gaan een Klimaatactieplan opstellen. De stedengaan fungeren als experimenteer-en innovatieplek. Doel is dat Europa in …

Raadsvragen Van het raadslid N. Rennenberg (OAHvE) over Artikel in het Groot Eindhoven van 4 mei 2022 onder de titel Duostad Eindhoven Lees verder »

Aan het Presidium van de gemeenteraad van Eindhoven Eindhoven, 28 juni 2022

Geacht Presidium, In het huis-aan-huisblad Groot Eindhoven van 22 juni 2022 (week 25) staan: Aankondiging mogelijkheid tot inspreken op 28 juni 2022; Aankondiging meningsvormende vergaderingen op 5 juli 2022. Op het RIS is inmiddels aangegeven dat de inspreekavond geen doorgang vindt naar wij aannemen, omdat zich geen insprekers hebben gemeld. De fractie van het Ouderen …

Aan het Presidium van de gemeenteraad van Eindhoven Eindhoven, 28 juni 2022 Lees verder »

Op maandag 23 mei 2022 hebben Cor Verbeek en Niek Rennenberg namens Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven gesproken met twee collegae van de partijen die de nieuwe coalitie in Eindhoven gaan vormen

Het is een constructief opbouwend gesprek geweest waar bij wij hebben aangegeven dat ‘we’ het samen doen en dat elk besluit getoetst zou moeten worden aan de meerwaarde voor klimaatbescherming en armoedebestrijding. Onderstaand de tekst die we hebben achtergelaten. Standpunt Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven betreffende coalitiebesprekingen 2022, datum gesprek: 22 mei 2022 van …

Op maandag 23 mei 2022 hebben Cor Verbeek en Niek Rennenberg namens Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven gesproken met twee collegae van de partijen die de nieuwe coalitie in Eindhoven gaan vormen Lees verder »

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: studenten die in financiële problemen komen door hoge energieprijzen Eindhoven, 14 juni 2022

Geachte College, Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft via de media kennisgenomen van de problematiek waarmee veel studenten in Eindhoven op dit moment worstelen, c,q, in de toekomst te maken krijgen. Door de hoge energieprijzen komt menig student in de financiële problemen. Nu blijkt het zo te zijn dat zij niet in aanmerking …

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: studenten die in financiële problemen komen door hoge energieprijzen Eindhoven, 14 juni 2022 Lees verder »

Van het raadslid N. Rennenberg over ‘Politiek niet geïnformeerd’

Antwoo Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven stelt vast dat de aan haar, bij wet,opgedragen rollen, vastgelegd in het Huis van Thorbecke, te weten devertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol in onze stad,soms moelijk tot uitvoering komen.Wij stellen vast dat u zich niet houdt aan deze, bij wet bepaalde, afspraak, waardoor …

Van het raadslid N. Rennenberg over ‘Politiek niet geïnformeerd’ Lees verder »

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven