Ouderen Appèl

Missie Het Ouderen Appèl Eindhoven staat voor: - Respect voor de ouder wordende mens - Sociale rechtvaardigheid voor alle mensen - Generaties, jong en oud die voor elkaar opkomen - Het doorgeven van een duurzame samenleving

Op maandag 23 mei 2022 hebben Cor Verbeek en Niek Rennenberg namens Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven gesproken met twee collegae van de partijen die de nieuwe coalitie in Eindhoven gaan vormen

Het is een constructief opbouwend gesprek geweest waar bij wij hebben aangegeven dat ‘we’ het samen doen en dat elk besluit getoetst zou moeten worden aan de meerwaarde voor klimaatbescherming en armoedebestrijding. Onderstaand de tekst die we hebben achtergelaten. Standpunt Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven betreffende coalitiebesprekingen 2022, datum gesprek: 22 mei 2022 van …

Op maandag 23 mei 2022 hebben Cor Verbeek en Niek Rennenberg namens Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven gesproken met twee collegae van de partijen die de nieuwe coalitie in Eindhoven gaan vormen Lees verder »

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: studenten die in financiële problemen komen door hoge energieprijzen Eindhoven, 14 juni 2022

Geachte College, Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft via de media kennisgenomen van de problematiek waarmee veel studenten in Eindhoven op dit moment worstelen, c,q, in de toekomst te maken krijgen. Door de hoge energieprijzen komt menig student in de financiële problemen. Nu blijkt het zo te zijn dat zij niet in aanmerking …

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: studenten die in financiële problemen komen door hoge energieprijzen Eindhoven, 14 juni 2022 Lees verder »

Van het raadslid N. Rennenberg over ‘Politiek niet geïnformeerd’

Antwoo Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven stelt vast dat de aan haar, bij wet,opgedragen rollen, vastgelegd in het Huis van Thorbecke, te weten devertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol in onze stad,soms moelijk tot uitvoering komen.Wij stellen vast dat u zich niet houdt aan deze, bij wet bepaalde, afspraak, waardoor …

Van het raadslid N. Rennenberg over ‘Politiek niet geïnformeerd’ Lees verder »

Inbreng Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven: commissievergadering 10 mei 2022, Commissiekamer,, 16.30-18.00 uur, Programma 2. Initiatiefvoorstel Burgerberaad: Laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad! (D66). Spreker: Niek Rennenberg. Eindhoven, 25 april 2022

Voorzitter, Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven is van mening dat het initiatiefvoorstel ‘Burgerberaad: laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad’ past in de ambities van Eindhoven om samen met inwoners de stad te blijven ontwikkelen en te experimenteren met nieuwe vormen en manieren van zeggenschap. Wij steunen dan ook dit voorstel, …

Inbreng Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven: commissievergadering 10 mei 2022, Commissiekamer,, 16.30-18.00 uur, Programma 2. Initiatiefvoorstel Burgerberaad: Laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad! (D66). Spreker: Niek Rennenberg. Eindhoven, 25 april 2022 Lees verder »

Eindhoven staat onder verscherpt toezicht. Politiek niet geïnformeerd

Eindhoven staat onder ‘actief’ toezicht omdat de provincie niet goed kan controleren of taken op het vlak van vergunningen en handhaving worden uitgevoerd. Gemeenten zijn verplicht te laten zien wat nodig en beschikbaar is om vergunningen te verlenen, toezicht te houden en eventueel op te treden. Ze doen dat in een beleidsplan, uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. …

Eindhoven staat onder verscherpt toezicht. Politiek niet geïnformeerd Lees verder »

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven