Ouderen Appèl

Missie Het Ouderen Appèl Eindhoven staat voor: - Respect voor de ouder wordende mens - Sociale rechtvaardigheid voor alle mensen - Generaties, jong en oud die voor elkaar opkomen - Het doorgeven van een duurzame samenleving

Vandaag heb ik namens onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over de inzet van het geld met betrekking tot de afschaffing van de afscheidsgratificatie.

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: inzet geld afschaffing afscheidsgratificatie Eindhoven, 7 juli 2022 Geachte College, Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft kennis genomen van Het artikel ‘Eindhoven moet geld afscheid ambtenaren jaarlijks inzetten’ van Michel Knapen in Binnenlands Bestuur, 5 juli 2020. Het artikel is als bijlage bij …

Vandaag heb ik namens onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over de inzet van het geld met betrekking tot de afschaffing van de afscheidsgratificatie. Lees verder »

We hebben de afgelopen maanden literatuurstudie gedaan over duurzaamheid, klimaatsverandering en CO2 uitstoot.

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: verschil in CO2 uitstoot tussen rijke en arme gezinnen Eindhoven, 30 juni 2022 Geachte College, Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft via uw Bestuursakkoord ‘Samen morgen mooier maken’ kennis genomen van uw voornemen om via klimaatdeals met bedrijven en organisaties concrete afspraken te …

We hebben de afgelopen maanden literatuurstudie gedaan over duurzaamheid, klimaatsverandering en CO2 uitstoot. Lees verder »

Raadsvragen Van het raadslid N. Rennenberg (OAHvE) over Artikel in het Groot Eindhoven van 4 mei 2022 onder de titel Duostad Eindhoven

Geacht college, Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft kennis genomen van de berichtgevingdat Eindhoven samen met Helmond Europese steun krijgt om sneller klimaat neutraal teworden. Eindhoven en Helmond gaan deelnemen aan de Europese missieKlimaatneutrale en Slimme steden, zij gaan een Klimaatactieplan opstellen. De stedengaan fungeren als experimenteer-en innovatieplek. Doel is dat Europa in …

Raadsvragen Van het raadslid N. Rennenberg (OAHvE) over Artikel in het Groot Eindhoven van 4 mei 2022 onder de titel Duostad Eindhoven Lees verder »

Aan het Presidium van de gemeenteraad van Eindhoven Eindhoven, 28 juni 2022

Geacht Presidium, In het huis-aan-huisblad Groot Eindhoven van 22 juni 2022 (week 25) staan: Aankondiging mogelijkheid tot inspreken op 28 juni 2022; Aankondiging meningsvormende vergaderingen op 5 juli 2022. Op het RIS is inmiddels aangegeven dat de inspreekavond geen doorgang vindt naar wij aannemen, omdat zich geen insprekers hebben gemeld. De fractie van het Ouderen …

Aan het Presidium van de gemeenteraad van Eindhoven Eindhoven, 28 juni 2022 Lees verder »

Op maandag 23 mei 2022 hebben Cor Verbeek en Niek Rennenberg namens Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven gesproken met twee collegae van de partijen die de nieuwe coalitie in Eindhoven gaan vormen

Het is een constructief opbouwend gesprek geweest waar bij wij hebben aangegeven dat ‘we’ het samen doen en dat elk besluit getoetst zou moeten worden aan de meerwaarde voor klimaatbescherming en armoedebestrijding. Onderstaand de tekst die we hebben achtergelaten. Standpunt Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven betreffende coalitiebesprekingen 2022, datum gesprek: 22 mei 2022 van …

Op maandag 23 mei 2022 hebben Cor Verbeek en Niek Rennenberg namens Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven gesproken met twee collegae van de partijen die de nieuwe coalitie in Eindhoven gaan vormen Lees verder »

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: studenten die in financiële problemen komen door hoge energieprijzen Eindhoven, 14 juni 2022

Geachte College, Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft via de media kennisgenomen van de problematiek waarmee veel studenten in Eindhoven op dit moment worstelen, c,q, in de toekomst te maken krijgen. Door de hoge energieprijzen komt menig student in de financiële problemen. Nu blijkt het zo te zijn dat zij niet in aanmerking …

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: studenten die in financiële problemen komen door hoge energieprijzen Eindhoven, 14 juni 2022 Lees verder »

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven