ANBI status

ANBI Algemeen

Naam: Ouderen Appèl Eindhoven
Nummer Kamer van Koophandel: 17109521
Algemeen nut beogende instelling (ANBI):RSIN/fiscaal
nummer 807486048

Contactgegevens
Ouderen Appèl
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven
Telefoon fractiekamer: 040-2382392
e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl

Bestuur 2022
1. 1 januari – 2 april 2022:
Niek Rennenberg, voorzitter en secretaris.
Hans Raaijmakers, penningmeester.
Frits Ossel, organisatie beurzen en straatacties.
Gautam Nandoe, bestuurslid.
Gerero van der Heijden, bestuurslid.

2. 2 april – 14 augustus 2022:
Hans Raaijmakers, penningmeester.
Frits Ossel, organisatie beurzen en straatacties.
Gautam Nandoe, bestuurslid.Gerero van der Heijden, bestuurslid.
Maja Klerx, bestuurder.
Anita van Grinsven, bestuurder.
Wilma Richter, bestuurder.

3. 1 juli – 14 augustus 2022
Hans Raaijmakers, algemeen bestuurder
Frits Ossel, organisatie beurzen en straatacties.
Maja Klerx, voorzitter.
Anita van Grinsven, bestuurder.
Wilma Richter, secretaris en waarnemend
penningmeester.

4. 14 augustus – 1 oktober 2022
Frits van Ossel, organisatie beurzen en straatacties.

5. 1 oktober – 31 december 2022
Frits Ossel, vice voorzitter.
Niek Rennenberg, voorzitter en penningmeester.
Horst Oosterveer, bestuurder.
Frans Biemans, bestuurder.
John Gielens, bestuurder
Vanaf 1 november 2022 Gautam Nandoe aspirant
bestuurder nog te benoemen door de eerstvolgende ALV
tot dan geen stemrecht.

Fractie 2022
1. 1 januari – 16 maart 2022
Henri de Leeuw: raadslid
Herman Poels: raadslid
Dre Rennenberg: raadslid fractievoorzitter, tevens
voorzitter Stichting Beheer Ouderen Appèl Eindhoven
Niek Rennenberg, raadslid, fractiesecretaris en
penningmeester Stichting Beheer Ouderen Appèl Eindhoven
Wilma Richter: raadslid
John Gielens: commissielid
Henk Hulshuizen: commissielid en secretaris
Stichting Beheer Ouderen Appèl Eindhoven
Cor Verbeek, commissielid

1 januari – 1 april 2022, strategisch adviseur Eef van den Berg
2. 16 maart – 31 december 2022
1. 1 januari – 16 maart 2022
Dre Rennenberg: raadslid fractievoorzitter, tevens
voorzitter Stichting Beheer Ouderen Appèl Eindhoven
Niek Rennenberg, raadslid, fractiesecretaris en
penningmeester Stichting Beheer Ouderen Appèl Eindhoven
Cor Verbeek: raadslid
John Gielens: commissielid
Henk Hulshuizen: commissielid en secretaris
Stichting Beheer Ouderen Appèl Eindhoven
Fatima El Achoud, commissielid

1 november – 31 december 2022, strategisch adviseur Wim Claassen
Stichting Beheer Fractie Ouderen Appèl Eindhoven

Het bestuur van de Stichting Beheer Fractie
Ouderen Appèl Eindhoven bestond in 2022 uit Dre
Rennenberg, voorzitter, Henk Hulshuizen,
secretaris en Niek Rennenberg, penningmeester. Waterschappen
In het Waterschap AA en Maas heeft Frans
Biemans voor Ouderen Appèl – Hart voor Water 1 (een) zetel.

Overige informatie
Voor overige informatie wordt verwezen naar de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Het Ouderen Appèl Eindhoven is een erkend goed doel

Het Ouderen Appèl Eindhoven is bij de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) geregistreerd. Donateurs van een ANBI mogen onder bepaalde voorwaarden hun giften aan een ANBI aftrekken bij het doen van belastingaangifte.

Meer informatie over ‘Giften’ kunt u vinden de site van de Belastingdienst.
Giften aan goede doelen

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 807486048

Organisatie en Financiën

 

Beloningsbeleid

Voor de bestuursleden geldt geen beloningsbeleid; zij kunnen hun daadwerkelijk gemaakte onkosten op declaratiebasis vergoed krijgen.

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven