Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven. Betreft: Vierduizend huishoudens maken nog geen aanspraak op de energietoeslag van 1300 euro waar ze recht op hebben.

Eindhoven, 15 november 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven en de SP  hebben met grote zorg kennis genomen van het feit dat ongeveer vierduizend Eindhovense huishoudens die, vanwege hun lage inkomen, recht hebben op de energietoeslag van 1300 euro, hier geen aanspraak op maken.

Een woordvoerder van de gemeente laat in het ED van 21 oktober weten dat het in onze stad in totaal om 16.000 huishoudens gaat.

SP en het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven stellen vast uit informatie vanuit de media dat 25% van de betrokkenen die geen aanspraak maken een substantieel aantal is dat aandacht van het college vraagt

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • A. Hoeveel huishoudens hebben tot nu toe (15 november 2022)

     een aanvraag energietoeslag bij u ingediend? En hoeveel

     aanvragen zou u binnen kunnen krijgen bij een 100% score?

B. Kunt u per week vanaf 10 oktober 2022 tot en met heden aangeven hoeveel huishoudens het betreft? Zo nee, waarom niet?

  • Hoe ziet uw inspanningsverplichting er op dit moment uit, als het uw streven betreft om huishoudens te bereiken, die op dit moment nog geen aanvraag energietoeslag hebben ingediend?
  • Wanneer en hoe evalueert u uw werkwijze in deze en brengt u ons op de hoogte  van het resultaat en eventuele vervolg stappen?
  • Welke andere acties gaat u in de nabije toekomst nog meer ondernemen om de 25% huishoudens die nog niets hebben aangevraagd alsnog te bereiken?
  • Worden de wettelijke termijnen gehaald? Zo nee, waarom niet?
  • Hoeveel aanvragen zijn er afgewezen, en op welke gronden?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Marc König, commissielid SP

Niek Rennenberg, raadslid, Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven