Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: aantal oudere daklozen in Eindhoven

Eindhoven, 29 juli 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft kennis genomen van

Het artikel ‘ Hoe het is om als 70-jarige opeens dakloos te worden: ‘Het is soms angstig en bedreigend’ van Johan Hardeman 15-07-22, 11:30 Laatste update: 15-07-22, 11:41in ED.nl.   Het artikel is als bijlage 1 bij deze vragen opgenomen.

Naar aanleiding van dit artikel heeft het Ouderen Appèl Eindhoven contact opgenomen met haar netwerk om uit te zoeken hoe de situatie in Eindhoven is op dit moment. Bijlage 2 laat de informatie zien die wij vanuit ons netwerk hebben ontvangen,

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Is het u bekend hoeveel daklozen boven de 50 jaar er op dit moment in Eindhoven verblijven gelet op de ingeschreven daklozen en niet ingeschrevenen? Zo nee, waarom niet?
  • Kunt u ons een overzicht geven van het aantal daklozen dat momenteel in Eindhoven verblijft uitgesplitst per leeftijdscategorie:50-55 jaar, 55-60 jaar, 60-65 jaar, 65-70 jaar, 70-75 jaar, ouder dan 75 jaar en waar ze verblijven? Zo nee, waarom niet.
  • Kunt u ons een overzicht geven van de specialistische hulp die geboden wordt aan deze leeftijdscategorieën, denk bijvoorbeeld aan medische hulp, psychologische hulp, of het definitief elders onderbrengen van deze mensen? Zo nee, waarom niet?
  • Welke op de doelgroep geënte specialistische hulp is aanwezig op de diverse opvangplekken?
  • Bent u bereid om een extra inspanning te plegen om er voor te zorgen dat er in Eindhoven geen ouderen dakloos zijn c.q. worden? Zo ja, aan welke inspanning denkt u? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om oudere daklozen apart op te vangen en er voor te zorgen dat de gewenste speciale begeleiding aanwezig is? Zo nee, waarom niet?
  • Den  haag heeft een speciaal ‘bejaardenhuis’. Bent u bereid zo’n specifieke opvang voor ouderen ook in Eindhoven te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Bijlage 1.


Dakloze Steven de Groot (70) doet een hartenkreet: geef oudere daklozen een rustige opvangplek. © Cees Wouda.

Hoe het is om als 70-jarige opeens dakloos te worden: ‘Het is soms angstig en bedreigend’

Op oudere leeftijd dakloos raken. Deze nachtmerrie overkwam Amersfoorter Steven de Groot (70), die door een opeenstapeling van problemen zijn huis kwijtraakte en op straat belandde. Hij doet een hartenkreet voor betere opvang voor hemzelf én andere oudere daklozen. ,,Twee uur per nacht slapen, angstig voor conflicten en veel stress. Ik trek dit niet.’’

Johan Hardeman 15-07-22, 11:30 Laatste update: 15-07-22, 11:41

Zorgeloos oud worden? Dat is niet voor iedereen weggelegd. De 70-jarige Steven de Groot raakte begin dit jaar zijn huurappartement in Amersfoort kwijt na een opeenstapeling van financiële problemen. Nadat de huurachterstand maar bleef oplopen, werd hij uiteindelijk uit zijn huis gezet. Hij is niet de enige oudere dakloze in de dag- en nachtopvang aan het Smallepad in Amersfoort, vertelt hij. ,,Er zijn twee mannen van in de 60. Zelf ben ik 70 en we hebben nog een andere man van boven de 75, met wie ik veel optrek.’’

Uiteinde­lijk ben ik door uitputting in elkaar gezakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Steven de Groot

De eerste drie weken leefde hij in zijn auto. Samen met zijn puppy. ,,Hulpverleners zeiden dat ik naar de opvang moest. Maar dat ging niet met mijn hond en ik vond de drempel hoog. Dus ik ben overal gaan rondzwerven. Ik sliep bijna niet en at veel te weinig. Uiteindelijk ben ik door uitputting in elkaar gezakt en naar het ziekenhuis gebracht. Daarna heb ik de hond tóch weggedaan en ik ben naar de daklozenopvang gegaan. Ik kwam binnen met mijn rolkoffer en mijn kleding en ik dacht: waar ben ik nu terechtgekomen?”

Angstig en bedreigend

Zijn tijd in de daklozenopvang valt Steven erg zwaar. Hij zit er nu al twee maanden. Op de locatie aan het Smallepad verblijven verschillende doelgroepen door elkaar. Mensen met een drank- of drugsprobleem of psychische klachten, maar ook economische daklozen.  Dat zijn mensen zoals Steven, die jarenlang ‘een normaal leven’ hebben geleid, maar door een opeenstapeling van redenen als financiële problemen, overspannen woningmarkt, echtscheiding en pech op straat zijn beland.


De daklozenopvang aan het Smallepad in Amersfoort © Cees Wouda
Het is overleven, schetst de 70-jarige. ,,Het is soms angstig en bedreigend. Om kleinigheden zijn er al conflicten, want mensen hebben veel stress en je zit dus samen met mensen met psychische problemen of verslaving. Een soort afvoerputje. Er zijn ook allerlei regels, waardoor het moeilijk is om je weg te vinden. Zo kun je niet op elk moment beslissen een middagdutje te gaan doen. Terwijl je daar op mijn leeftijd weleens behoefte aan hebt.”

Snurken

Het aantal daklozen in Amersfoort is de afgelopen jaren toegenomen, waardoor er regelmatig te weinig slaapplekken zijn. In de coronatijd is het aantal personen per kamer teruggeschroefd, zodat daklozen meer ruimte hebben. Toch volstaat dit niet, zegt Steven. ,,Ik heb met mijn kapotte heup weleens op een matras in een kantoortje geslapen. Dat gaat eigenlijk niet. Sowieso slaap ik nu maar twee of drie uur per nacht. Ik ben kapot. Altijd ligt er wel iemand te snurken of te hoesten.”

In het hotel kwam ik geestelijk helemaal tot rust. Alles was schoon en rustig

Steven de Groot

Daklozenorganisatie Kwintes regelde onlangs dat Steven korte tijd in een hotel mocht slapen om bij te komen. Dat was geweldig, schetst hij. ,,Ik kwam daar geestelijk helemaal tot rust. Alles was schoon en rustig. Ik kon lekker douchen en de warmteknop zo hard of zacht zetten hoe ik zelf wilde.” Maar toen Steven terug moest naar de opvang ging het weer mis. ,,Ik wilde niet en ik kreeg weer druk op mijn borst. Ik ben hartpatiënt. Ik moest naar het ziekenhuis. Hoe het nu gaat is funest voor mijn gezondheid. Zo kan het niet langer.”

Hartenkreet

De 70-jarige dakloze heeft een hartenkreet voor de politiek en Kwintes om oudere daklozen op korte termijn op te vangen in een hotel. Eigenlijk moeten verschillende doelgroepen zoals verslaafden, mensen met psychische problemen en economisch daklozen apart worden opgevangen, vindt hij. ,,Mensen zoals ik willen maar één ding: zo snel mogelijk uitstromen naar een eigen woning, desnoods met begeleiding. Het slaat nergens op om ons op dezelfde plek op te vangen als mensen met heel andersoortige problemen.”

PvdA-raadslid Rachida Issaoui heeft meerdere keren gesproken met Steven en is ook bij Kwintes op bezoek geweest. Ze wil er in de Amersfoortse gemeenteraad voor pleiten ouderen én jongeren zonder psychische klachten of verslavingen apart op te vangen. ,,De huidige situatie moet echt anders.” 

Een menselijkere vorm van opvang en zo snel mogelijk zijn eigen woninkje: daar droomt Steven van. ,,Gewoon weer eigen baas zijn en mijn leven oppakken. Dat is toch niet te veel gevraagd als je 70 bent?”

Dakloosheid érg zwaar voor oudere: ‘Hakt zwaar in op je gezondheid’

Daklozen van 65+? Betrouwbare cijfers over deze doelgroep zijn er niet, maar ze zijn er zeker, zegt Esme Wiegman van brancheorganisatie Valente. Zelf kent ze het voorbeeld van een man die tot op latere leeftijd bij zijn hoogbejaarde moeder bleef wonen tot zij overleed. Daarna belandde hij op straat.

De doelgroep is divers, schetst ze. Soms belanden ouderen om economische redenen op straat, soms kampen ze al járen met verslaving of psychische klachten. ,,Deze mensen horen eigenlijk niet in een daklozenopvang thuis, maar moeten zo snel mogelijk naar (begeleid) wonen. Dat geldt overigens ook voor andere doelgroepen. Dakloos zijn hakt zwaar in op je gezondheid.” Het kabinet is onlangs met een nieuwe aanpak gekomen, waardoor daklozen sneller moeten doorstromen naar een woning. 

In gesprek met Steven

Zorgmanager Harro Koeleman van Kwintes gaat maandag in gesprek met Steven (70). Een hotel óf eigen kamer (zoals de daklozen in de Amergaard wél krijgen) voor de oudere daklozen? ,,Daar ga ik zeker naar kijken. Eigenlijk vind ik dat iedere dakloze een eigen kamer moet hebben, als je 70 bent helemaal.” Hij is verheugd dat er in het nieuwe coalitieakkoord geld is vrijgemaakt voor een nieuwe daklozenopvang met eenpersoonskamers.  Koeleman herkent de signalen dat het in de opvang erg vol is. ,,Het was nog nooit zó druk en we hebben de laatste tijd ook meer incidenten gehad. Helaas zitten hotels overvol, zodat verplaatsen lastig gaat. Het mooie is wel: onze medewerkers trekken overal matrassen vandaan zodat daklozen niet buiten hoeven te slapen. Wel moet er dan worden gekeken dat iemand als Steven gewoon op bed kan liggen.”

Een dakloze slaapt in een bushokje. © ANP / Maarten Brante

Bijlage 2.

Ontvangen mail op 28-07-2022 uit ons netwerk.

Goedemiddag Niek,

… heeft enkele vragen gesteld over oudere daklozen. Is dit de info die je wilde hebben of wil je nog meer weten? Ik kon nl het artikel niet lezen aangezien dit premium was.

Met vriendelijke groeten,

Ik heb 2 partijen benaderd met de vraag van het gemeenteraadslid.

1. Springplank

2. Regieteam

Ik vroeg hen het volgende:

Hoeveel ‘oudere’ daklozen zijn er binnen Eindhoven? Bij welke instanties verblijven zij, en hoe lang al?

Springplank heeft de volgende informatie verstrekt.

Op de Bellefroidlaan (Opstart040) verblijven momenteel mensen uit de volgende leeftijdscategorieën:

1 persoon uit 1969, 2 personen uit 1966, 1 persoon uit 1960, 1 persoon uit 1959 en 1 persoon uit 1952.

Deze personen verblijven hier reeds variërend van enkele maanden tot bijna 1 jaar (september 2021).

Op de Barrierweg verblijven ook een aantal mensen die behoren tot de ‘oudere’ doelgroep, te weten:

2 personen uit 1968,1 persoon uit 1967, 2 personen uit 1966, 1 persoon uit 1964, 1 persoon uit 1961, 2 personen uit 1957.

Ook zij verblijven hier al minimaal een aantal maanden.

Ik heb dezelfde vraag voorgelegd aan het regieteam, zij twijfelden of zij deze informatie met ons mochten delen vanwege de ‘AVG’.

Maar gaven het advies om dit vraagstuk door het desbetreffende gemeenteraadslid als raadsvraag in te dienen.

Als het goed is hebben zij (gemeenteraad?) wel de bevoegdheid om de data aangaande dit vraagstuk, die bij het regieteam bekend is in te zien.

Hopelijk heb ik je hiermee voldoende geïnformeerd.

Vriendelijke groet,