Van_de_raadsleden_dhr._D._Rennenberg_en_dhr._C._Verbeek__OAE__over_brandveiligheid_bij_zelfstandig_wonende_ouderen