17bst00392_-_Bijlage_3_-_Overzicht_en_beschrijving_infrastructurele_aanpassingen_in_Eindhoven