Terugblik op 2015

Terugblik op 2015

Beste lezers van onze website,

Nog maar enkele dagen en 2015 ligt weer achter ons.
Voor het Ouderen Appèl is het een heel druk jaar geweest omdat er heel veel ontwikkelingen zijn in zowel de Eindhovense – als landelijke politiek die grote invloed hebben op het leven van alledag. Denk maar  eens  aan alle uitvoeringstaken van sociale wetgeving die eerst onder de Rijksoverheid vielen maar sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van  onze gemeente moeten worden uitgevoerd. Zaken als zorg, waaronder jeugdzorg, armoedebeleid, persoonsgebonden budgetten en werkgelegenheid waren hele belangrijke aandachtspunten die vrijwel wekelijks op de agenda stonden. Ook niet te vergeten de aandacht voor de echte asielzoekers die onder vaak erbarmelijke omstandigheden een beroep doen op een humane behandeling.

Wij beschikken gelukkig over een actieve fractie en een kritisch bestuur die ieder vanuit eigen aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden eendrachtig samenwerken om een zo goed mogelijk resultaat voor onze leden te bereiken. De fractie  vergaderde vrijwel iedere maandagavond als voorbereiding op aanstaande commissie- en Raadsvergaderingen. Het bestuur heeft heel veel aandacht besteed aan de interne organisatie en het actualiseren van geldende procedures en regels. Prachtig resultaat is onder meer de vernieuwing van onze website.
Door overvolle agenda’s en scholingsacitiviteiten  werd veelvuldig de zaterdagochtend gebruikt om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken om een helder en duidelijk OAE standpunt te formuleren.

Het was heel prettig om over moeilijke zaken van gedachten te kunnen wisselen met raads- en commissieleden die gezamenlijk over heel veel kennis en ervaring beschikken en daarmee de belangen van onze leden heel goed kunnen behartigen. Verschillen van inzicht  werden in alle openheid besproken en leiden in de meeste gevallen tot een gezamenlijk en goed doordracht OAE standpunt.

Ook in 2016 gaan wij weer ons best doen om de belangen van onze leden en kiezers zo goed mogelijk te behartigen. Creativiteit, betrokkenheid en actief handelen vormen de bouwstenen voor echte belangenbehartiging van al onze leden en kiezers. Niet voor niets zijn wij als OAE de grootste locale politieke partij in Eindhoven.

Dit moet zo blijven.

Henk van der Haghen,
Burgercommissielid Ouderen Appèl Eindhoven