Stemverklaring Ouderen Appèl Eindhoven

Dinsdag 27 maart 2018 Raadsvergadering 16.00 uur raadszaal

Stemverklaring Ouderen Appèl Eindhoven

Het Ouderen Appel Eindhoven gaat uit van het basisvermoeden dat hertelling van het totaal aantal uitgebrachte stemmen wel eens kan leiden tot een andere samenstelling van de raad. Wij geven dan ook voorrang aan de democratische rechtsprincipes en willen een hoofdelijke stemming over de vraag: ‘Wie is er voor hertelling van de totaal uitgebrachte stemmen?’ Wij zullen hier voor stemmen.

Niek Rennenberg