zorgmijders

zorgmijders

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (A. Rennenberg) over zorgmijders

Datum vraag
04-08-2016

Hoofddocument
Zorgmijders

Datum tussenantwoord
14-09-2016

Datum antwoord
14-09-2016

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
16R6952 – Raadsvragen van het raadslid A. Rennenberg (OAE) over zorgmijders