WIJeindhoven

WIJeindhoven

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (dhr. D. Rennenberg) informatie-uitvraag WIJeindhoven

Datum vraag
25-04-2016

Hoofddocument
Informatie uitvraag WIJeindhoven

Datum antwoord
19-05-2016

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
16R6772 – Raadsvragen van het raadslid dhr. D. Rennenberg (OAE) over informatie-uitvraag bij WIJeindhoven