Verandering in beleid ijsbaan Eindhoven is ‘onfatsoenlijk’

Verandering in beleid ijsbaan Eindhoven is ‘onfatsoenlijk’

CDA: Verandering in beleid ijsbaan Eindhoven is ‘onfatsoenlijk’

EINDHOVEN – De Eindhovense oppositiepartijen CDA en OuderenAppèl roepen SP-wethouder Bianca van Kaathoven op om haar sportvisie, met daarin de sluiting van de ijsbaan, weer in te trekken.

Dit is geen visie, het is een bezuinigingsvoorstel.

“Als de wethouder vasthoudt aan dit stuk, dan maakt de gemeente zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur”, zegt fractievoorzitter Dré Rennenberg van het Ouderen Appèl. Hij heeft het college een brief gestuurd met het advies het stuk in te trekken. “De gemeente zegt dat het een discussiestuk is. Maar ook een discussiestuk moet voldragen zijn en dat is deze notitie niet.”

“Als het college dit doorzet, dan ligt het op ramkoers met de raad. In ieder geval met de oppositie, maar ik heb het idee dat ook sommige coalitiepartijen wel inzien dat dit niet kan”, zegt CDA-fractievoorzitter Paul Leenders.

Sportvisie en plannen ‘volstrekt onvoldragen’

Het CDA vindt zowel de hele sportvisie als de twee concrete plannen die hierin zijn verwerkt voor zwembad de Tongelreep en de ijsbaan ‘volstrekt onvoldragen’. “Dit is geen visie, het is een bezuinigingsvoorstel.”

Als het gaat om de ijsbaan, vindt ook Leenders dat het college het principe van een ‘betrouwbare overheid’ geweld aan doet. “Een aantal jaren heeft de raad aangegeven tegen sluiting te zijn. De raad was duidelijk: de gemeente zou met de sportclubs toewerken naar een betere exploitatie. Het college heeft zowel de raad in de waan gelaten dat dit nog steeds de koers was. En de sportverenigingen ook, gezien al die reacties van dinsdagavond. En dan komt nu als een duveltje uit een doosje het besluit: sluiting. De koers is dus 180 graden gedraaid, zonder dat er tussentijds ooit iets is teruggekoppeld aan de raad. Dat is echt onfatsoenlijk.”