Personele wisselingen in de Directieraad

Personele wisselingen in de Directieraad

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (dhr. A. Rennenberg) over Personele wisselingen in de Directieraad

Datum vraag
07-10-2016

Hoofddocument
Personele wisselingen in de Directieraad

Datum antwoord
18-11-2016

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
16R7048 – Raadsvragen Van het raadslid dhr. A.J.A. Rennenberg (OAE) over personele wisselingen in de directieraad