Ouderenambassadeur

Ouderenambassadeur

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (dhr. N. Rennenberg) Ouderenambassadeur

Datum vraag
12-04-2016

Hoofddocument
Ouderenambassadeur

Datum antwoord
19-05-2016

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
16R6775 – Raadsvragen van het raadslid dhr. N. Rennenberg (OAE) over de ouderenambassadeur