CRvB HBH

CRvB HBH

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (dhr. A. Rennenberg) uitspraken CRvB HBH

Datum vraag
19-05-2016

Hoofddocument
Uitspraken CRvB HBH

Datum antwoord
17-06-2016

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
16R6838 – Raadsvragen van het raadslid dhr. A .Rennenberg (OAE) over aanspraken op huishoudelijke hulp na uitspraak Centrale Raad van Beroep