begrotingswijzer ProDemos uitgaven armoedebeleid

begrotingswijzer ProDemos uitgaven armoedebeleid

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (dhr. A. Rennenberg) begrotingswijzer ProDemos uitgaven armoedebeleid

Datum vraag
17-03-2016

Hoofddocument
Begrotingswijzer ProDemos uitgaven armoedebeleid

Datum antwoord
14-04-2016

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
16R6743 – Raadsvragen van de Raadsfractie van het Ouderenappel Begrotingswijzer ProDemos uitgaven armoedebeleid

Bijlage
Bijlage bij raadsvragen begrotingswijzer ProDemos