bankjes in de openbare ruimte

bankjes in de openbare ruimte

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (dhr. W. Claassen) bankjes in de openbare ruimte

Datum vraag
02-05-2016

Hoofddocument
Bankjes in de openbare ruimte

Datum antwoord
02-06-2016

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
16R6819 – Raadsvragen van het raadslid dhr. W. Claassen (OAE) over bankjes in de openbare ruimte