amateurvoetbal

amateurvoetbal

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (dhr. D. rennenberg en dhr. C. Verbeek ) over het amateurvoetbal

Datum vraag
14-04-2016

Hoofddocument
Amateurvoetbal

Datum antwoord
20-05-2016

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
16R6792 – Raadsvragen van de raadsleden Rennenberg en Verbeek van het Ouderenappel over het amateurvoetbal