17R7269 Buurtmobiel

17R7269 Buurtmobiel

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (C. Verbeek en D. Rennenberg) over de buurtmobiel

Datum vraag
01-05-2017

Datum pulicatie
01-05-2017

Hoofddocument
Beantwoording raadsvragen OAE (C. Verbeek en D. Rennenberg) over de buurtmobiel

verwachte datum afdoening
29-05-2017

Datum antwoord
24-05-2017

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
17R7269