17R7257 Medicijnen bijzondere bijstand

17R7257 Medicijnen bijzondere bijstand

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (Verbeek en Rennenberg) over Medicijnen bijzondere bijstand

Datum vraag
28-04-2017

Datum pulicatie
28-04-2017

Hoofddocument
Beantwoording raadsvragen OAE (Verbeek en Rennenberg) over Medicijnen bijzondere bijstand

verwachte datum afdoening
26-05-2017

Datum antwoord
12-05-2017

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
17R7257